Flest lårhalsbrudd i Norge

Norge ligger på verdenstoppen i antall lårhalsbrudd. Og på verdensbasis vil vi se en tredobling av lårhalsbrudd, mener ekspertene.

Dette kom frem under en pressekonferanse hos Opplysningskontoret for melk torsdag. Lege Unni Syversen ved Endokrinologisk seksjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, mener utviklingen er bekymringsfull

- Vi vet at i Oslo og Trondheim er antall lårhalsbrudd alarmerende høyt. I Sogn og Fjordane er det litt bedre. Årsakene kan være sammensatte, men det er grunn til å tro at folk i byer har en litt mer usunn livsstil med mer røyk og alkohol. I tillegg er aktivitetsnivået noe lavere, sier hun til Mozon.

Syversen har i en årrekke forsket på osteoporose og er en av landets fremste eksperter på området. Hun sier at det er altfor få som får den behandlingen de trenger.

- I dag er det rundt 360 000 mennesker som lider av osteoporose i Norge, men kun 10 prosent behandles og får en riktig diagnose. Mange brekker beinet uten at legen ser noen sammenheng med osteoporose, sier hun.

I Norge er det rundt 15.000 underarmsbrudd årlig. 50 prosent av pasientene får ikke tilbake den fysiske og sosiale funksjonsevnen som de hadde før lårhalsbruddet. Ryggvirvelbruddene er noe vanskeligere å tallfeste siden kun 30 prosent blir klinisk anerkjent.

- Tap av kroppshøyde, krum rygg, ryggsmerter, pusteproblemer og depresjon er bare noen kliniske konsekvenser av ryggvirvelbrudd, sier hun.

Hun mener det er en rekke forebyggende tiltak hver enkelt kan gjøre for å forebygge mot osteoporose.

- Sørg for å få nok fysisk aktivitet i hverdagen, spis et variert kosthold med tilstrekkelig vitamin-D og kalsium, sier hun.

 

Mozon.no,06.03.2006