Flere unge menn tar Viagra

En økende gruppe menn under 55 år får skrevet ut Viagra, viser en undersøkelse.

Studien av mer enn 5 millioner menn som ble gjort mellom 1998 og 2002 viser at den raskest voksende gruppen Viagra-brukere er mellom 18 og 55 år.

Antall brukere under 45 år ble tredoblet i perioden, melder Express Scripts, et firma som overvåker salg av reseptbelagt medisin i USA, i tidsskriftet International Journal of Impotence Research.

Og ifølge undersøkelsen bruker færre av disse mennene Viagra fordi de trenger det på grunn av noe medisinsk.

Men de fleste brukerne er fremdeles over 56 år.

Medisinen virker ved å øke blodgjennomstrømningen. Den kan hjelpe menn som er blitt impotente på grunn av sukkersyke, hjerteproblemer eller andre sykdommer.

Bruken økte fra 0,8 prosent av den undersøkte gruppen i 1998 til 1,4 prosent i 2002 - en økning på 84 prosent.

Viagra solgte for litt under 14 milliarder kroner i 2003.

Viagra har to konkurrenter - Levitra som blir solgt av GlaxoSmithKline og Bayer AG, og Cialis som blir solgt av Eli Lilly og Icos Corp.

 

Mozon.no, 05.10.2004