Flere svensker tar minipillen

Svenske kvinner anvender minipillen i større grad enn kvinner i resten av Europa.

P-piller. Spiral. Mini-pille. P-plaster. P-ring. Det finnes et hav at forskjellige prevensjonsmidler, og for kvinner er det bare å velge og vrake mellom alternativene.

Her er den store prevensjonsguiden

Generelt sett bruker ikke kvinner minipillen i større grad enn annen prevensjon. De som foretrekker minipillen gjør det ofte på grunn av spesielle årsaker, som at de ammer eller foretrekker østrogenfri prevensjon.

Nå viser imidlertid ny forskning at forskjellen mellom Sverige og resten av Europa er stor, og flere svensker foretrekker minipillen.

I en stor europeisk studie anvendte 7 prosent av svenske kvinner minipillen, mot bare 2 prosent av samtlige som var med i undersøkelsen. Det skriver Newsdesk i en pressemelding.

- Sammenliknet med kvinner i resten av Europa, virker svenske kvinner raskere til å ta til seg det faktum at det finnes et godt alternativ til kombinasjonspiller som ikke inneholder østrogen, sier professor Kristina Gemzell ved Karolinska universitetssjukhuset.

En av årsakene kan være at kvinner fortrekker østrogenfri prevensjon.

- Østrogen har fått dårlig rykte. Grunnen er at det er påvist økt risiko for brystkreft i overgangsalderen. Det tror jeg slår ut også blant unge kvinner, sier Anne Stensløkken, lege og gynekolog ved Balderklinikken til Mozon.

Hun legger til at det er en del kvinner i Norge som velger minipillen, men Stensløkken har ikke inntrykk av at den er veldig populær i Norge da relativt mange plages med mellomblødninger.

Hva vet du egentlig om prevensjon? Norske kvinner har dårlig kunnskap om prevensjon, viser en ny undersøkelse.

Uten østrogen
Tradisjonelle minipiller inneholder ikke østrogen - noe som kan være bra for kvinner som ikke kan eller vi ta østrogen. Disse minipillene er imidlertid mindre sikre enn for eksempel p-piller, da de har kortere glemmemargin - noe som har gjort at de ikke er blitt så populære.

I den senere tid har det imidlertid dukket opp en ny type østrogenfri minipille på markedet, som er like sikker som p-pillen - som inneholder både østrogen og gestagen. Denne minipillen kan også brukes av kvinner som ammer.

De nye minipillene fungerer akkurat på sammen måte som kombinasjonspiller ved at de hemmer eggløsningen og har en glemmemargin på 12 timer.

Her kan du lese alt om p-piller

 

Mozon.no, 25.03.2006