Måten vi betaler strømmen på forandres. Ifølge NVE kan det gavne både naturen og forbrukeren.
Måten vi betaler strømmen på forandres. Ifølge NVE kan det gavne både naturen og forbrukeren.Vis mer

Flere strømregninger i 1999

Landets everk legger om måten du i dag betaler din strømregning på. For deg betyr dette at du må betale flere regninger. Regningene blir større i januar og april, men tilsvarende lavere i august og oktober. Ifølge Norges vassdrags og energidirektorat er den viktigste konsekvensen av omleggingen imidlertid at du blir en mer bevisst strømforbruker.

Om ett år øker antall strømregninger fra fire til åtte. Dette betyr ikke at strømmen blir dyrere. Årsaken til at du må betale flere regninger er at regningen fra neste år deles opp i to, én for kraftforbruk, og én for nettleie. Regningen for kraftforbruket blir sendt til deg av din kraftleverandør, mens regningen for nettleie sendes til deg av nettselskapet. Nettselskapet er ditt lokale everk, mens kraftleverandøren er kraftverket som produserer strømmen du forbruker.

Endringen medfører foruten betaling av flere regninger også at du må lese måleren fire ganger i året. Tungvint? Tja, ifølge Norges vassdrags og energidirektorat er målet med nyordningen at regningen blir lettere å forstå for den vanlige forbruker.

Større regning i januar og april

En annen endring som får mer alvorlige konsekvenser for deg er at du fra neste høst skal betale for faktisk forbruk. Strømregningen har hittil vært delt i fire terminer med en årsavregning i januar. Fra høsten 1999 blir du avregnet på hver eneste regning. Siden vi forbruker om lag to tredjedeler av all strøm i vinterhalvåret betyr dette at de to strømregningene som kommer først i år 2000 blir større enn det du betaler i dag. Hva betyr dette så i kroner og øre?

Som eksempel bruker vi strømforbruket til gjennomsnittshusholdningen i Norge. Denne har et forbruk på 20.000 kWh i året, til en gjennomsnittspris på 23 øre per kWh. Dette gir en årlig strømkostnad på 8.400 kroner, eller 2.100 kroner på hver av dagens fire strømregninger.

Større strømregninger neste vinter
Periodeandel årsforbrukdu må betale
oktober, november desember29%2.436,-
januar, februar, mars35%2.940,-
april, mai, juni21%1.764,-
juli, august, september14%1.176,-
Kilde: NVE

Dersom du forbruker det samme neste år som i år og prisen forblir den samme blir de to strømregningene du mottar i januar 2000 og april 2000 til sammen 1.176 kroner større enn de to første strømregningene du får 1999.

Du kommer til å kutte forbruket kraftig!

Har du dårlig råd etter jul og følgelig tror det blir tøft å måtte betale større strømregninger på nyåret på en tid da lommeboken er tom etter en kostbar julefeiring? Da har NVE trøst til deg.

Omleggingen av strømregningene gjør deg nemlig mer sparsommelig.

Til sammen 3.000 husholdninger i Stavanger og Oslo har vært med i et prøveprosjekt for å teste den nye måten å betale strømregningene på. Og resultatene er oppsiktsvekkende. I Stavanger reduserte husholdningene forbruket med seks prosent. I Oslo hele 10%.

Dersom familien i tabellen er like flink som husstandene i Oslo betyr det at husholdningen sparer 840 kroner som følge av redusert forbruk. Vi skulle tro at dette mer enn veier opp for ulempen med at regningene blir høyere om vinteren.

På landsbasis gir dette en gevinst for forbrukerne på hele 720 millioner kroner, sier markedssjef i Tønsberg Energi Jan Eriksen til DinSide.

Ifølge NVE vil nedgangen i forbruket også gi ha samfunnsmessig betydning. Direktoratet mener det reduserte private forbruket vil føre til færre utbygginger av vannkraft og overføringsnett.