Flere spedbarn dør i sofaen

Samsoving med babyen på sofaen øker risikoen for uventet spedbarnsdød, viser britisk forskning.

Mange forbinder krybbedød med at babyen dør i sin egen seng. Og nybakte foreldre tenker kanskje ikke en gang på at det kan være en fare forbundet med å sovne på sofaen med sitt nyfødte barn.

Men nå hevder en gruppe forskere ved Bristol Royal Hospital for Children i England at rundt 30 barn dør årlig i Storbritannia etter å ha sovnet på sofaen med mamma eller pappa, skriver BBC.

Forskerne anbefaler at foreldre bør unngå å krype inntil babyen sin på sofaen når de er trøtte.

- Selv om det er uvisst hvorfor det har vært en økning av dødsfall blant barn som sover på sofaen med en forelder, fraråder vi på det sterkeste at foreldre sover på denne måten, sier forskningsleder Peter Flemming.

Øker i Norge
I Norge har man også opplevd at barn dør i forbindelse med samsoving på sofaen.

- Det har skjedd, men jeg vet ikke om det er mer nå enn før. Samsoving generelt har økt betraktelig, og vi ser også at det har vært en økning av krybbedød, spesielt blant de aller minste barna, under samsoving. Ofte er samsovingssituasjonen ukurante, som for eksempel på en sofa, sier Trine Giving Kalstad, fagsjef med Landsforeningen for støtte ved krybbedød.

I 2003 døde 11 barn av krybbedød i Norge. Tallene for 2004 er ikke offisielle enda, men man forventer at tallene øker noe.

- I 2003 hadde vi ekstremt lave tall. I 2004 regner vi med et noe høyere tall på rundt 16-20 dødsfall, sier Giving Kalstad, og legger til at det fortsatt er et stort forebyggingspotensiale i at mor slutter å røyke under svangerskapet.

Gutter rammes oftest
Tidligere studier viser at krybbedød forekommer oftere hos fortidligfødte barn, og barn som har lav fødselsvekt. Guttebabyer ser ut til å rammes oftere enn jenter.

Krybbedød forekommer også oftere hos barn som sover på siden og i familier der det røykes - enten det er under graviditeten eller etter fødselen.

Fraråder foreldre
I den britiske studien undersøkte forskerne dataene til 369 krybbedødsfall som skjedde mellom 1984 og 2003. De sammenliknet informasjonen med en tidligere studie på 1300 friske barn som ble utført mellom 1993 og 1996.

Resultatene viser at selv om forekomsten av krybbedød i mors og fars seng hadde sunket med hele 50 prosent, var det fire ganger flere dødsfall på grunn av samsoving på sofaen.

Reduser risikoen for krybbedød
Krybbedød er og blir en gåte for forskerne. Men selv om de ikke vet hvorfor det skjer, så vet de en del om hvordan det kan forebygges. Her er noen råd til foreldre om forebyggelse av plutselig spedbarnsdød og krybbedød.

Flere studier viser at hvis du gir babyen din smokk når den legges, reduseres risikoen for krybbedød med 90 prosent. Les mer om at smokk kan redde liv.

 

Mozon.no, 19.01.2006