Flere single nordmenn

Stadig flere nordmenn bor alene, og for personer under 30 er det vanligere å være samboere enn å være gift. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan står det til med oss nordmenn? Statistisk sentralbyrå presenterer Dette er Norge, en publikasjon som fokuserer på situasjonen og utviklingen på forskjellige områder.

Fødsler
Norske kvinner føder i gjennomsnitt 1,8 barn. Selv om dette i utgangspunktet er et lavt tall, er tallet høyere enn i mange andre vestlige land. I EU er gjennomsnittet bare på 1,5 barn.

I tillegg til å få færre barn enn tidligere, venter vi lenger med å bli foreldre. Siden 1970-tallet har vi i gjennomsnitt blitt fire år eldre når vi får barn. Nå er gjennomsnittelig fødealder 30,2 år, mens førstegangsfødende i gjennomsnitt er 28 år gamle.

Siden fødealderen øker, blir det også vanligere med flerfødsler, da spesielt tvillinger. Nesten to prosent av fødslene gir flere barn.

Boforhold
Siden 1970-tallet, har det blitt stadig flere eneboere. I dag består 38 prosent av husholdningene av én person, noe som betyr at 17 prosent av oss bos alene. Blant kvinner er det flest eldre som bor alene, mens det er flest unge menn.

Stadig flere av oss velger å bo sammen utenfor ekteskapet. I 2001 var 20 prosent av alle par ugifte samboere. Samboerskap er vanligst hos den yngre generasjonen. Blant personer under 30 år, er det vanligere å ha samboer enn ektefelle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Levealder
Nyfødte jenter og gutter kan i dag forvente en levealder på henholdsvis 82,3 og 77,5 år.

Det er hjerte- og karsykdommer og kreft som tar livet av flest nordmenn. Også voldsomme dødsfall rammer mange, da spesielt fallulykker, trafikkulykker og selvmord.

Røyking
Det har blitt færre dagligrøykere siden 1970-tallet. Nå røyker 26 prosent av mennene og 24 prosent av kvinnene. I tillegg sier 11 prosent at de røyker av og til.

Men mens røyking er på vei ned, er det stadig flere som snuser. Nå snuser ni prosent av norske menn daglig og nesten like mange snuser av og til. Det er en prosent kvinner som snuser daglig, og to prosent som røyker av og til.

 

Mozon.no, 10.09.2006