Flere røyker hjemme

Barn utsettes for mer passiv røyking etter røykeforbudet på restauranter og barer. Nå røykes det nemlig mer på hjemmebane, hevder forskere.

- Røykeforbud på offentlige steder kan bidra til økt røykeeksponering blant dem som ikke røyker. Forbudet flytter røykere til områder der de forpester ikke-røykere, hevder forskerne Jerome Adda og Francesca Cornaglia, ifølge the Australian.

Passiv røyking koster enorme summer og forskerne hevder at det er spesielt barn som betaler den store prisen.

- For enkelte ikke-røykere blir det umulig å unngå røyken. Mange barn har ikke annet valg enn å holde ut med foreldre som røyker hjemme, sier de.

De to forskerne mener det er bedre å tilby alternative steder for røyking, som røykerom på restauranter.

Ikke stort problem i Norge
I Norge anser man ikke dette som et like stort problem, fordi folks holdninger til passiv røyking har endret seg markant de siste årene.

- I Norge blir ikke barn utsatt for mer passiv røyking. Mens det i 1993 var 53 prosent som sa seg helt eller ganske enig i at røyking ikke bør tillates i hjemmet med barn til stede, er tallet i 2003 på 89 prosent, sier Hege Wang, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling tobakk ved Sosial- og helsedirektoratet.

Røykfrie hjem
Direktoratet opplyser også om at stadig flere vil ha det helt røykfritt hjemme hos seg. I 2003 sa 62 prosent seg helt eller ganske enig i at de ikke tillater røyking i hjemmet sitt.

Selv om det har vært en bra utvikling de siste årene, er det viktig for direktoratet å fortsette å spre kunnskap om passiv røyking.

- Vi gir ut mye informasjon som handler om hvilke konsekvenser passiv røyking har på barn. Alle helsestasjoner har fått brosjyren "Røykfrie barn" tilsendt og de deles ut til småbarnsforeldre, sier Wang.

 

Mozon.no, 26.01.2006