Flere priser

Så sent som i februar i år, gjorde Adresseavisen og Bergens Tidende en full prisundersøkelse av alle tilbudene om barneforsikringer. Her ser du den, slik den er gjengitt på Skandiabankens nettside.