Flere overlever brystkreft

Moderne behandling har de siste årene halvert risikoen for å dø av brystkreft.

Brystkreft er en alorlig diagnose som hvert år rammer noen få menn og flere tusen kvinner.

Men heldigvis har behandlingen av brystkreft blitt stadig bedre de siste årene.

Den britiske forskningsgruppen "The Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group" har sett nærmere på 145.000 tilfeller av brystkreft.

De konkluderer med at risikoen for å dø av sykdommen i noen tilfeller er halvert siden 1990. Undersøkelsen er publisert i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet.

Positiv tendens
- Den britiske undersøkelsen viser en tendens som vi også ser her i Norge. Men om redusert dødelighet skyldes behandlingsmulighetene eller bedre forebygging med omfattende screening, er vanskelig å si.

- Antageligvis er de positive tendensene et resultat av flere faktorer, sier Mette Kalager som er leder for Mammografiprogrammet ved Kreftregisteret.

Siden 1995 har brystkreft-screening vært et tilbud til stadig flere norske kvinner i alderen 50 til 70 år. I dag møter omtrent 70 prosent av alle kvinnene i denne aldersgruppen opp til jevlige kontroller av brystene.

- Flere studier viser at dødeligheten ved brystkreft er betydelig redusert i de landene som tilbyr slike kontroller. Vi er nå igang med å evaluere resultatene av det norske mammografiprogrammet de siste ti årene, men har ennå ikke noen ferdig statistikk på dette, forteller Kalager til Mozon.

Flere typer behandling
Kirurgi for å fjerne kreftsvulster, kan sammen med stråling fjerne alle tydelige spor etter kreften om den oppdages i et tidlig stadie.

Medisiner og hormonterapi er også vanlig etter at kreftsykdommen er oppdaget, for å redusere risikoen for tilbakefall. Behandlingene brukes ofte i kombinasjon for å få best mulige resultater.

Behandling av brystkreft er slett ikke uten bivirkninger. Men behandlingen begynner nå å bli så effektiv at risikoen for å dø av sykdommen er langt lavere enn før.

- Dette er den største oppfølgingsstudien som noensinne er gjort på kvinner med brystkreft. Dette viser at vi gjør stor fremgang på å behandle brystkreft mer effektivt og er svært oppmuntrende for denne pasientgruppen sier John Toy som er leder for den engelske kreftforeningen Cancer Research, til BBC News.

 

Mozon.no, 13.05.2005