Flere og flere forsikringsskader

Antall forsikringsskader øker - og det samme gjør erstatningene.

Antall skader meldt til forsikringsselskapene økte med 5,5 prosent fra 2005 til 2006. Samtidig økte erstatningene med hele 12,4 prosent, viser fjerde kvartals skadestatistikk for landbasert forsikring, skriver Finansnæringens hovedorganisasjon i en pressemelding.

I alt ble det meldt 1.027.298 skader og de tilhørende erstatningene beløper seg til 24,3 milliarder kroner. Hovedtrenden med årlige erstatningsøkninger har holdt seg gjennom flere år.

Bilskader øker mest


I kroner og øre er det bilskadene som drar opp erstatningene mest. Det ble til sammen betalt ut mer enn 8 milliarder kroner innenfor motorvogn privat i fjor. Det er en økning på 6,2 prosent sammenlignet med 2005.

For motorvogn næring ble det i tillegg utbetalt nesten 1,6 milliarder kroner i erstatning. Dette var en økning på hele 20 prosent.

Næringslivet er verstingen

Skade

Hadde du en forsikringsskade i fjor? (Avsluttet)
Nei(67%) 171
Ja(30%) 76
Husker ikke(3%) 8
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Også når det gjelder bygningsforsikringene innenfor privat- og næringslivsområdet var det en sterk økning i erstatningsutbetalingene.


Den sterkeste økningen (prosentvis) kom innen brann-kombinert mellommarked som innbefatter næringsliv utenom industri. Antall meldte skader gikk her faktisk ned med 3,5 prosent. Likevel økte erstatningene med nesten 21,6 prosent, til litt over 2,6 milliarder kroner. I kroner er økningen på nesten 470 millioner. Det er brannerstatningene som øker mest, med nesten 19 prosent, eller rundt 197 millioner kroner.

I industriforsikring økte skadeantallet med over 240 prosent, selv om erstatningene bare økte med rundt 9 prosent. Den største antallsøkningen skyldes mindre bygningskaskoskader. Her økte antallet med over 680 prosent mens erstatningene "bare" økte med drøyt 100 prosent.

Erstatningene har også økt vesentlig innenfor de vanligste forbrukerforsikringene. Samtidig har det for første gang på flere år vært en faktisk nedgang i det gjennomsnittlige premienivået.

Kilde: Finansnæringens hovedorganisasjon, FNH.

Les mer om forsikring: