Flere og billigere piller

Nordmenn kjøpte legemidler for 7,5 milliarder kroner i første halvår – en økning på 2,1 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge tall fra Apotekforeningen er økningen i døgndoser på 4,1 prosent, noe som viser at prisen på medisiner er redusert.

Folketrygden betalte 3,75 milliarder i refusjon for legemidler i første halvår. Det er bare 0,5 prosent mer enn i fjor.

Det er legemidler mot leddgikt som viser sterkest salgsøkning, men også produkter som erstatter nikotin har steget sterkt.

Målt i døgndoser er det fortsatt kolesterolsenkende legemidler som har størst andel av det totale forbruk. Allergimedisiner viser også økning, men her som i mange andre grupper er det skjedd store forskyvninger mellom merkene på grunn av ordningen med kopimedisin .

Tallene fra Apotekforeningen viser 12 prosent økning i salget av angrepiller. Det er kvinner i Oslo som står for det største forbruket mens pillen brukes langt mindre i Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag. I Nord-Trøndelag ligger salget på 60 prosent av landsgjennomsnittet.

(NTB)