<b>ØKNING:</b> I 2013 måtte flere be om sosialhjelp enn året før. Økningen var på 6.000 personer.  Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
ØKNING: I 2013 måtte flere be om sosialhjelp enn året før. Økningen var på 6.000 personer. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKEVis mer

Flere nordmenn mottar sosialhjelp

Sliter du med økonomien? Slik får du pengene til å strekke til.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i antallet mottakere av sosialhjelp fra 2012 til 2013.

Hva skyldes økningen, og hvordan kan man unngå å havne i samme situasjon?

8.345 kroner i måneden

Totalt 120.800 personer mottok sosialhjelp i 2013, og det er en økning på fem prosent sammenlignet med året før. Samtidig økte totalbeløpet for utbetalt sosialhjelp ytterligere, nærmere bestemt med 12 prosent.

Totalt 5,1 milliarder kroner ble utbetalt, og hver person mottok i snitt 8.345 kroner i måneden.

Ifølge Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, var dette en økning de hadde forventet.

- Både antall og andel mottakere av sosialhjelp varierer med svingningene i arbeidsmarkedet. I og med at ledigheten økte i 2013, forventet vi flere mottakere av sosialhjelp, sier han til Dinside.

Arbeidsmarkedet avgjør

Yngvar Åsholt sier videre at andelen mottakere av sosialhjelp er høyest blant unge mellom 18 og 24 år. Også dette er knyttet til svingninger i arbeidsmarkedet.

- Når arbeidsledigheten øker er denne aldersgruppen mest utsatt fordi de ofte har kortere ansiennitet og oftere midlertidige arbeidsforhold enn øvrige arbeidstakere. Mange har heller ikke tjent opp rettigheter til for eksempel dagpenger og da kan økonomisk sosialhjelp være eneste mulighet, sier Åsholt.

Ifølge Åsholt er det ingen ny tendens at det er flere unge menn enn unge kvinner som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Hele 64 prosent av de som har sosialhjelp som hovedinntekt er enslige menn under 20 år, viser tallene fra SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik skal NAV få 80.000 ungdommer ut i arbeid

Hvorfor flest unge menn?

Hva er så årsaken til at denne gruppen er så utsatt?

Forsker Christer Hyggen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tror at flere unge menn enn kvinner i denne aldersgruppen er avhengig av sosialhjelp, i hovedsak skyldes to faktorer:

Flere unge menn faller fra videregående opplæring, samtidig som de i større grad jobber i konkurranseutsatte yrker.

- Arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt relativt kjønnsdelt. Selv om vi stort sett har blitt skånet for finanskrisen i Europa, har den likevel påvirket de konkurranseutsatte yrkene, som i hovedsak er mannsdominerte yrker, sier Hyggen.

Disse yrkene er mest utsatt for arbeidsledighet i årene som kommer

Hyggen tror og dette er snakk om en veldig sammensatt gruppe, hvor enkelte har dårlig helse eller en uheldig livsstil, og etterhvert vil komme over på andre stønadstyper. Folk i samme situasjon i en annen aldersgruppe, vil i liknende tilfeller motta sykepenger framfor sosialhjelp, påpeker han.

Samtidig tror han en del av de som er i denne aldersgruppen kun er avhengig av sosialhjelp i en periode.

Slik unngår du økonomiske problemer

Samtidig er det ikke bare unge menn uten jobb som mottar sosialhjelp. Tallene fra SSB viser at 10 prosent av mottakerne av sosialhjelp har arbeidsinntekt som hovedinntekt, men mottar sosialhjelp i tillegg.

Også antallet inkassosaker har vokst de siste årene, og her er det ikke de unge som er de dårligste betalerne. Samtidig er det mange husholdninger som har en svært høy gjeldsgrad, og kan få trøbbel for eksempel ved arbeidsledighet.

Sliter du med å få pengene til å strekke til, er det en del ting man kan ta tak i, ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Han har tidligere rådet om å få oversikt over inntekt, gjeld og ubetalte regninger, samtidig som man kutter ned på forbruket, fordi mange av oss har utgifter som ikke er strengt tatt nødvendige.

Se også hvordan vi sparte flere tusen kroner på én time - ved å bytte leverandører

Sliter man med å betale regninger, kan man dessuten kontakte kreditor eller inkassoselskapet og bli enige om en plan for nedbetaling av skyldig beløp. Har du betalingsvilje, går de med på en fornuftig plan.

I tillegg bør man kutte ut all ny kreditt. Skal du dra kredittkortet, må du vite helt sikkert at du har pengene klare når regningen skal betales, ifølge Gundersen.