Flere kvinner får slag

Stadig flere kvinner får slag - det vil si hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Røyking og stress er blant de utløsende årsakene.

Det er ikke bare menn som rammes av slag, men det er ikke tilfelle. Det er faktisk tre ganger så mange kvinner som dør av hjerneslag som av brystkreft.

En ny studie ved Linköping universitet viser at økningen i antall slaganfall, i perioden 1989-2000, var på hele 33 prosent blant kvinner mot 19 prosent blant menn, melder Aftonbladet. Studien omfatter i hovedsak kvinner i alderen 30-65 år.

Øker i Norge
I Norge ser vi også en økende tendens.

- Vi ser en tendens i Norge, men det er først og fremst fordi kvinnene lever lenger enn før. Antall pasienter med hjerneslag vil jo øke med økende antall eldre i samfunnet, sier professor David Russell, neurolog ved Rikshospitalet, til Mozon.

Russell hevder at 75 prosent av alle som får slag er over 65 år.

- Men i de nærmeste tiårene regner vi med at antallet slagpasienter vil øke med minst 20 prosent, sier Russell.

Røyking, stress og diabetes
Russell forklarer at røyking kan være en årsak til at flere unge kvinner rammes. Flere unge kvinner røyker nå enn før, og røyking er en av de største risikofaktorene for slag.

Stress og høye krav kan også utløse slag. Stress fører ofte til høyt blodtrykk, som igjen kan gi slag.

En annen grunn kan også være økningen av personer med diabetes type 2. Derfor er det viktig å spise grønnsaker og frukt.

Oppstår plutselig
For personer som rammes av slag er det avgjørende å komme til et sykehus så fort som mulig. Det er livsviktig å få behandling som kan løse opp en blodpropp innen tre timer. Får pasienten hjelp innen 90 minutter er sjansene for at en klarer seg uten skader, eller bare småskader, mye større.

Det er flere måter kroppen varsler om et slag.

- Typiske symptomer er halvsidig lammelse og nummenhet i ansikt, arm eller ben, synsforstyrrelse, plutselig og kraftig hodepine - som lyn fra klar himmel - og vansker med å snakke eller forstå enkle setninger, sier Russell.

Det er viktig å beholde roen for å unngå hjerneslag

40 hver dag
Russell forteller at 16 000 nordmenn får hjerneslag hvert år. Det vil si omkring 40 personer hver dag. Rundt 25 prosent av pasientene dør mens 35 prosent overlever, men må leve med alvorlige skader. 40 prosent lever videre uten store skader.

Ønsker du å redusere risikoen for å få slag, bør du unngå følgende:

 

• høyt blodtrykk

• røyking

• høyt kolesterol

•dårlig fysisk form

•overvekt og fedme

•diabetes

•hjertesykdom

 

Mozon.no, 18.01.2006