Flere kvinner dør av hjertesykdom

Hvorfor dør kvinner i arbeidsfør alder oftere enn menn av hjertesykdom? Lege og professor Grethe Støa Birketvedt gir svaret.

Av kvinnesykdommer i Norge, dør mer enn femti prosent av hjerte- og karsykdommer, mens bare fire prosent dør av brystkreft.

Det er studier som viser at røyking mangedobler risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner, selv om de er beskyttet av det kvinnelige kjønnshormon østrogen inntil overgangsalderen.

Røyking som risikofaktor for hjertesykdom er spesielt høyt hos yngre kvinner. Har kvinnen samtidig diabetes, er risikoen tredvedoblet. Overraskende er det også at kvinner som har en far eller mor som har dødd av hjertesykdom, har mye større risiko for å få sykdommen enn menn som har samme arvelighet.

De fleste som får hjerteinfarkt opplever å få angina pectoris, hjertekramper, som første symptom, og nesten alle de kvinnene som legges inn med hjerteinfarkt har opplevd hjertekrampe på forhånd.

Men det er også vanlig at kvinner kan få hjerteinfarkt uten den typiske hjertekrampen. Det kan derfor ta lang tid før kvinnen blir lagt inn på sykehuset med et hjerteinfarkt. Kvinnen selv tenker ikke over at hun har fått hjerteproblemer før det nesten er for sent.

Dette er en av årsakene til at kvinner dør oftere enn menn av sitt infarkt.

De er som regel dårligere når de blir lagt inn, har en eller flere tilleggssykdommer, og derfor oppstår det oftere komplikasjoner. Kvinner har også en tendens til å undervurdere sin egen sykdom og takker ofte NEI til et rehabiliteringsopplegg. Kvinner unnskylder seg med at de ikke har tid til rehabilitering.

Dette er med på å øke dødsraten hos kvinner som svært ofte får et nytt infarkt.

 

Mozon.no, 24.10.2006