Flere kvinner bør ta tilskudd av folat

Norske forskere anbefaler kvinner å ta folat gjennom hele svangerskapet og i ammeperioden, og argumenterer i tillegg for å berike matvarer med vitaminet – et tiltak som har gitt gode resultater i andre land.

Siden 1998 har norske kvinner som planlegger graviditet eller kan regne med å bli gravide blitt anbefalt å ta tilskudd av folat, men effekten av anbefalingen har uteblitt, skriver seks forskere i siste utgave av Tidsskrift for den Norske Lægeforening.

Folat er et B-vitamin som er nødvendig for dannelsen av arvestoffer. Andre navn på folat er folsyre eller folinsyre. Folat har betydning for celledelingen, og for at det skjer en normal utvikling av fosterets ryggmarg og hjerne.

Folatmangel hos mor kan føre til såkalte nevralrørsdefekter, blant annet manglende utviklet hjerne og ryggmargsbrokk hos barnet.

Hvert år resulterer rundt 4.000 svangerskap i EU og rundt 70 i Norge i et levende født barn, en dødfødsel eller et avbrutt svangerskap der barnet eller fosteret er påvirket av nevralrørsdefekt.

For lite, for sent
Få norske kvinner starter med folattilskudd før de er blitt gravide, men mellom 40 og 60 prosent tar tilskudd av folat i løpet av svangerskapet. Det er desverre for sent til at forskerne forventer noen effekt av det.

Til tross for de nye anbefalingene har det ikke vært noen nedgang i antall skader som kan settes i sammenheng med folatmangel i Norge de siste årene. Forskerne tolker dette som om at mange kvinner vet de bør ta folat, men ikke har tilstrekkelig kunnskap om når man bør begynne. I tillegg har mange kvinner ikke planlagt graviditeten, og dermed ikke hatt muligheten til å forebygge.

Anbefaler ikke beriking
Forskerne mener det bør vurderes å anbefale folat til alle fertile kvinner, uansett om de planlegger å bli gravide eller ikke. De mener også at obligatorisk beriking av matvarer med folat bør vurderes, fordi informasjonstiltakene ikke ser ut til å virke, og beriking er det eneste tiltaket forskerne kjenner til som har dokumentert effekt på forebygging av nevralrørsdefekter hos en stor gruppe mennesker. De mener det vil føre til 30 færre tilfeller av nevralrørsskader årlig i Norge.

Forskerne vil likevel vente med å anbefale folatberiking av mat til resultatene av flere pågående kliniske studier på effekten av folat foreligger.

Naturlig folat i mat
For å få i deg nok folat, anbefales kornprodukter med folat. Da det ikke er nok av vitaminet i maten anbefales dessuten tilskudd hver dag. Ved et tilskudd tar kroppen lettere til seg folsyren, siden den er i syntetisk form.

Matvarer med folat er det nok av: Grønne grønnsaker som brokkoli, spinat, rosenkål, salat og kinakål inneholder mye folat - så lenge du ikke koker dem for mye. Dersom dette ikke fristet kan også paprika, tørre bønner, lever, egg, kjøtt, grove kornprodukter og appelsin gi deg folat.

I det siste er det også gjort forskning på om folat kan forebygge mot andre sykdommer. Den tyder på at det kanskje kan forebygge mot sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, men forskerne sier materialet er for lite til at man kan konkludere med noe ennå.

Mozon.no, 24.02.2005