Flere kalorier med lavt tempo

Overvektige kvinner bør senke farten når de er ute og går. Da forbrenner de flere kalorier, mener amerikanske forskere.

Saktere ganghastighet kan øke kaloriforbrenningen hos overvektige. I tillegg vil det redusere risikoen for muskelrelaterte skader, mener forskere ved University of Colorado, USA.

Selv om mengden energi som brukes når man går avhenger av farten, har ikke forskere tidligere undersøkt hvor mye energi en overvektig person bruker ved forskjellige ganghastigheter.

Ganghastigheten er i stor grad påvirket av mengden med energi som skal forbrennes. En person med normalvekt går i gjennomsnittet 1,4 meter per sekund, eller rundt 4,8 kilometer per time. Dette er den farten som krever minst energiforbruk når man går.

Studier av overvektige voksne viser at de som regel går saktere enn de med normal vekt. På tross at dette har undersøkelser vist at overvektige forbrenner mer enn 33 prosent flere kalorier når de går enn andre.

På bakgrunn av dette kan man ikke si noe om hvorvidt ganghastigheten hos overvektige korresponderer med den hastigheten som krever minst energi.

For å finne ut av dette studerte en doktor og en førsteamanuensis fra University of Colorado 20 kvinner, halvparten av disse var overvektige. De målte ganghastigheten og energiforbruket til de 20 kvinnene.

Forskerne gikk ut i fra at overvektige kvinner foretrakk å gå saktere enn personer med normalt vekt. Det viste seg imidlertid at dette ikke stemte. De overvektige kvinnene gikk litt saktere, men avviket var så minimalt at forskerne ikke kunne se noen signifikant forskjell, melder det medisinske tidsskriftet Obesity Research.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne fant ut at de overvektige kvinnene brukte mer oksygen, noe som førte til at de forbrant flere kalorier. Studienes leder, doktor Raymond C. Browning, mener overvektige kvinner bør redusere sin ganghastighet til en meter per sekund for å oppnå den beste farten.

 

Mozon.no, 05.10.2006