Flere julegaver fra jobben: Bilordning, TV-lisens, ekstra fridag, gratis kaffe og melk!

Skatteloven forteller ganske detaljert hva du kan motta skattefritt fra jobben.

Sjefen din kan selvfølgelig velge og vrake fra denne listen dersom hun eller han ønsker å være snill julenisse.

En måte å premiere ansatte på er å gi én ekstra fridag i julen. Dette er jo også en form for julegave - og også skattefri, opplyser Skattebetalerforeningen til DinSide.

”Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser m.v.” åpner også for flere former for skattefri premiering, blant annet:

  • Rentefordel ved rimelige lån fra arbeidsgiver.
    Rentefordel ved rimelig lån fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når lånet som blir gitt ikke overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden og tilbakebetalingstiden høyst er ett år.
  • Personalrabatt på varer som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet, regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten må anses som rimelig og vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk.
  • Enkelte andre naturalytelser m.v.
    Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, f.eks. rimelig mat i bedriftskantine, bruk av bedriftshytte, tilstelninger o.l., regnes ikke som skattepliktig inntekt.

Må ikke blandes sammen med frynsegoder

Frynsegoder er noe helt annet enn skattefrie julegaver eller påskjønnelser. Et frynsegode er en godtgjørelse eller et gode som gis i tillegg til vanlig lønn og disse må du skatte av. Det finnes en rekke frynsegoder i arbeidsforhold og verdien kan variere fra noen hundre kroner til flere titalls tusen kroner.

Eksempler på frynsegoder er fri avis og TV-lisens, bedriftshelsetjeneste, gratis kaffe, melk og mineralvann, privat bruk av telefon på jobb, bilordninger, Internett-abonnement, betalt datautstyr installert hjemme, barnepass, eldreomsorg og annen hjelp i hjemmet.