Flere fryser ned stamceller

Stadig flere nordmenn velger å fryse ned blod fra navlestrengen til sine nyfødte barn som kur mot eventuelle framtidige sykdommer.

Fram til høsten 2004 var det nesten ingen i Norge som betalte for langtidslagring av stamceller fra navlestrengblod.

Men det siste halvannet året har selskapet Cryo-Save - med base i Belgia og Nederland - hatt over 250 tappinger i Norge.

- Det er en klar tendens i Norge, i samme retning som man har hatt i mange andre europeiske land, sier kontaktjordmor Vigdis Maurveg i Cryo-Save Nordic til P4.

Det europeiske selskapet har vokst seg stort i mange land på kort tid, og har i øyeblikket bortimot 40.000 kunder.

Nå er ambisjonen å bli store også i Norge. Men ifølge Bioteknologinemnda vil svært få bruk for de nedfryste stamcellene.

- Hvis noen likevel ønsker å betale for dette mener nemnda at det er viktig at det offentlige helsevesenet bidrar med tilrettelegging, sier direktør Sissel Rogne i Bioteknologinemnda til P4. (©NTB)