Flere forgiftet av dødelig fluesopp

Flere er forgiftet av dødelig fluesopp

I år er det mye hvit fluesopp på Østlandet. Fire-fem personer har spist soppen, heldigvis overlevde alle. Den hvite fluesoppen er dødelig giftig.

Av Hanna Hånes

Den hvite fluesoppen er en kjøttfull, flott sopp. De som har spist den, forteller at den har mild og fin smak. De første symptomene kommer etter fem til syv timer. Da får man kraftig oppkast og blodig diaré. Det er slimhinnen i mage og tarm som reagerer.

- Hvis man ikke kommer til behandling raskt, vil man i tillegg utvikle alvorlige leverskader, sier Kolbjørn Mohn Jensen i firmaet Mycoteam AS. Firmaet bistår Giftinformasjonssentralen med å identifisere sopp som folk har blitt syke av.

- Når det gjelder hvit fluesopp er det svært viktig å finne ut at det er denne soppen vedkommende har spist. Soppen er dødelig hvis man ikke får behandling i tide, sier Mohn Jensen.

- Hva tror folk at de har spist?

- Noen har trodd at det var sjampinjong. Noen syntes bare det var en flott sopp som smakte godt, de trodde at sopper med god smak ikke kunne være giftige.

Fire-fem personer

- Hvor mange har fått behandling for forgiftning med hvit fluesopp i år?

- Vi kjenner til fire-fem personer, heldigvis overlevde alle. I tillegg er noen stoppet på soppkontroller, før soppen ble fortært. Også en hund er forgiftet, den fikk behandling og overlevde.

- Hvordan kjenner man hvit fluesopp fra andre sopper?

- Ikke spis sopper som er hvite både oppå og under hatten. Hvit fluesopp er hvit over det hele, hold dere unna slik sopp, sier Mohn Jensen.

En hatt hvit fluesopp regnes som dødelig dose hvis man ikke kommer til behandling.

Spiss giftslørsopp

En annen dødelig giftig sopp er spiss giftslørsopp. Denne er brun og mindre innbydende å se til enn den hvite fluesoppen. Mycoteam har ikke registrert forgiftninger med spiss giftslørsopp hittil i år. Denne soppen er enda farligere enn den hvite fluesoppen fordi man ikke får noe varsel fra mage-tarmkanalen. Først når nyreskadene er et faktum, merker man at noe er alvorlig galt. Symptomene kommer fra tre dager til en eller to uker etter at man har spist soppen.

Giftinformasjonssentralen

Du kan ringe Giftinformasjonssentralen hvis du lurer på om du har spist giftig sopp, tlf 22 59 13 00.

mozon.no 12.09.2001.