Flere dyrevirus på vei

Ikke bare må vi slite med fugleinfluensa. Nå tror forskere at flere dyrevirus vil overføres til mennesker.

Ikke før har fugleinfluensaen spredt seg over Asia, Europa, Afrika og India, så går ekspertene ut og advarer mot nye dyresykdommer som kan smitte til mennesker. I størrelsesorden kan det være snakk om utbrudd som tilsvarer Sars, Hiv/Aids eller Spanskesyken. Alle sykdommene har det til felles at de først oppsto hos dyr, melder theaustralian.news.com

Bekymret
Avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet, Jorun Jarp mener det kan være grunn til bekymring, og understreker at vi står overfor mange nye utfordringer.

- Det er klart at endringer i økosystemet, i tillegg til sosioøkonomiske endringer, kan føre til en uheldig utvikling. Vi kan få økt smitterisiko blant både vilt, husdyr og mennesker, sier Jarp til Mozon.

Hun legger til at det er viktig å drive videre forskning for å kartlegge problemene.

Venter flere utbrudd
Epidemolog Alan Barrett deler bekymringen.

- Det mest skremmende scenarioet ville være et utbrudd av Rift Valley Fever, sier Barrett.

Han sitter i ekspertpanelet som deltar på en konferanse ved American Association for the Advancement of Science Meeting i St.Louis.

Der ga forskerne uttrykk for økt bekymring med tanke på mulige epidemier og pandemier som kan komme til å ramme oss i fremtiden. De presiserte at sykdommene som er kjent for vitenskapen i dag kun representerer et fåtall. Ifølge ekspertene er en utvikling hvor flere dyresykdommer kommer til å smitte mennesker, uunngåelig.

Rift Valley Fever forekommer hyppigst i Sør-Afrika, men det har også dukket opp i andre afrikanske land. Viruset overføres i størst grad fra mygg og andre blodsugende insekter. Symptomene kan minne om influensa, hvor pasienten vanligvis får feber, hodepine, og blir slapp og svimmel. Alvorlige tilfeller kan medføre blødninger, hjernehinnebetennelse, blindhet og i verste fall død.

Stammer fra dyr
På konferansen kom det også frem at et virus, kalt Nipah, representerer en fare for mennesker dersom det blusser opp igjen.

- Nipah-viruset ble først oppdaget av australske forskere, men den første smitten fra gris til menneske oppsto i Malaysia, sier dr. Marano ved US National Centre for Infectious Diseases i Atlanta, Georgia.

Fra september 1998 til april 1999 ble 265 Malaysere smittet av viruset, som arter seg på samme måte som hjernehinnebetennelse. 105 av pasientene døde. Ved et liknende utbrudd i Singapor i 1999 ble elleve syke, hvorav en døde.

Hele elleve av våre tolv mest fryktede biologiske trusler, kopper inkludert, stammer fra dyr, ifølge forskerne.

 

Mozon.no, 22.02.2006