Flere dør av lungekreft

Lungekreft er blant de aller farligste kreftformene. Og den rammer stadig flere kvinner.

- 85 prosent av dem som får stilt diagnosen lungekreft overlever ikke, sier seniorforsker Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforsking.

Siden 1953 har vært en seksdobling av antall kvinner og menn som får lungekreft i Norge, viser tall fra Kreftregisteret.

Og bare en sigarett om dagen kan tredoble risikoen.

Del av kvinnefrigjøringen
Og blant norske kvinner er sykdommen svært utbredt. 873 kvinner hadde diagnosen lungekreft i 2003, ifølge Kreftregisteret.

- I Norge ser vi nå et forsinket etterslep av kvinner som får lungekreft. Det gjelder kvinnene som begynte å røyke på slutten av 60-årene, som en del av kvinnefrigjøringen. I de fleste tilfellene har kvinnene røykt i 30 år, sier han.

Andelen menn som dør av lungekreft er redusert de siste årene, mens andelen kvinner som dør av sykdommen øker.

- I 1965 røykte opp mot 70 prosent av alle menn i Norge, så forekomsten av lungekreft hos kvinner vil aldri bli så stor som den har vært for menn. Grunnen til det er at andelen kvinner som røyker i Norge har aldri vært høyere enn 35 til 40 prosent, sier Lund.

Han sier at selv om stadig flere stumper røyken nå, vil helsegevinstene i kreftstatistikken først komme om noen år. Men kun 20 minutter etter at du har stumpet røyken, begynner kroppen å reparere på skadene.

Biokjemiske forskjeller
Seniorforsker Steen Mollerup ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har funnet ut at kvinner og menn har biokjemiske forskjeller i lungene, og at kvinner er mer utsatte enn menn.

- Selv om en kvinne røyker færre sigaretter enn en mann per dag, vil den kvinnelige røykeren få flere skader på arvestoffet i lungene enn mannen får. Årsaken ser ut til å være avgiftningsmekanismen. Hos kvinner ser det ut til at enkelte ’’avgiftnings-gener’’ er mer aktive enn hos menn, sier Mollerup.

Resultatet er at en kvinnelig røyker hele tiden har en større mengde reaktive avgiftningsprodukter i lungene.

Ignorerer sykdommen
Lungekreftspesialist Jyoti Patel ved Northwestern Memorial Hospital i Chicago mener mange kvinner og leger ignorerer sykdommen.

- Lungekreft rammer flere kvinner enn brystkreft og eggstokkreft gjør til sammen, men jeg tror ikke mange kvinner tenker på det, skriver Patel i Journal of the American Medical Association.

- Kvinner som røykte da de var unge, og sluttet for 30 år siden ignorerer risikoen for lungekreft, sier hun.

 

Mozon.no, 24.12.2006