Flere dødsfall etter løslatelse

Tidligere innsatte i fengsler har en mye høyere risiko for å dø i perioden rett etter løslatelse, viser en amerikansk studie. Ettervernet må styrkes, mener norsk professor.

Den amerikanske studien viser at dødsrisikoen for løslatte er høyest i løpet av de to første ukene etter løslatelsen. Da er den 12,7 ganger mer for de løslatte enn i den generelle befolkningen.

- Jeg ventet en økt dødsrisiko, men jeg ble overrasket over graden av økning og over at de to første ukene er så sårbare, sier studiens førsteforfatter, Ingrid Binswanger, assistentprofessor i medisin ved University of Colorado i Denver.

Over et lengre tidsrom er risikoen 3,5 ganger høyere enn i den generelle befolkningen, og risikoen er ikke nede på normalt nivå, verken for kvinner eller menn, før flere uker etter løslatelsen.

Overdoser
Overdosedødsfall er den største dødsårsaken.
- Resultatene understreker at rusbehandlingsprogram kanskje er en av de oppfølgingene som potensielt vil gagne mest, sier Binswanger til Forbes.com.

I studien, som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine, så Binswanger og kollegene på alle innsatte som ble løslatt fra Washington State Department of Corrections fra juli 1999 til desember 2003. Fengselsdataene ble så kryssjekket med the National Death Index og hyppigheten av dødelighet ble sammenlignet med innbyggere i Washington state.

I løpet av denne tida ble 30 237 innsatte løslatt. 443 døde i løpet av en oppfølgingsperiode på nesten to år. Hovedårsakene var overdoser av narkotika, hjerte- og karsykdom, drap og selvdrap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hyppigheten av noen av dødsårsakene var mer enn hva man kan vente i en liknende befolkning i forhold til alder, etnisk opprinnelse og kjønn, sier Binswanger.

- Ettervernet må styrkes
Ettervernet for løslatte må styrkes, mener kriminologiprofessor og rusforsker Ragnar Hauge ved Statens Institutt for Rusforskning.

- Slik kan de løslatte på en ok måte få et tilbud om noe annet enn å gå tilbake til sin gamle livsførsel. I dag er ikke ettervernet særlig mye å skryte av i Norge, og i USA er det bortimot helt fraværende, sier han.

- Det er ikke lett for disse menneskene å leve generelt, og i særdeleshet ikke når de slipper ut til ingenting. I USA er de fengslede stort sett fargede fra slumstrøkene. I Norge er de innsatte ofte fattige som slippes ut til ingenting. Svært mange har verken bopel eller jobb, og de lever fra hånd til munn. I denne situasjonen vil de være ekstra sårbare, påpeker Hauge.

Han sier det ikke skal høye doser narkotiske stoffer til før det er dødelig for løslatte som i løpet av fengselsoppholdet har vært avholdende.

Rekordmange fengslet
USA har nå flere mennesker fengslet enn noensinne i landets historie. I slutten av 2005 ble mer enn 2 millioner mennesker holdt fengslet i føderale eller statlige fengsler, eller i lokal arrest, en økning på 2,7 prosent fra slutten av 2004. I gjennomsnitt har antallet innsatte økt 3,3 prosent årlig siden 1995, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Norske dr. Bjørn Hoftvedt fra Norsk Medisinsk Forening har tidligere vært med på å lage et dataprogram for å trene og hjelpe leger med å behandle og støtte fengslede. Programmet ble laget i regi av World Medical Association. Les mer her: