Flere bevis mot passiv røyking

Her kommer enda en grunn til å stumpe røyken: Barn som eksponeres for passiv røyk øker risikoen for lungekreft.

To nye studier gir enda flere bevis på at passiv røyking er en alvorlig helsetrussel. Europeiske forskere rapporterer at barn som utsettes for passiv røyking har høyere risiko for lungekreft, mens forskere fra Hong Kong slår fast at passiv røyking øker risikoen for død uansett grunn.

Den europeiske studien undersøkte mer enn 123.000 ikke-røykere. Alle deltakerne ga informasjon om deres eksponering for passiv røyking, inkludert hvor de var utsatt og om de opplevde det som barn.

Deltakerne som hadde blitt utsatt for passiv røyking i mange timer per dag i barndommen, hadde mer enn tredoblet risiko for å utvikle lungekreft sammenlignet med andre.

Hong Kong-forskerne analyserte dødsårsaken til mer enn 5600 ikke-røykere. De som hadde blitt eksponert for passiv røyking i hjemmet hadde 24 prosent større sjanse for å dø av det enn andre. Dersom det var to røykere i husstanden, økte risikoen til 74 prosent.

Flere tidligere studier har påvist helserisikoen ved passiv røyking. De nye studiene gjør denne sammenhengen enda sterkere.

 

Mozon.no, 27.02.2005