Flere behandles for diabetes

Stadig flere nordmenn får medikamenter for diabetes. En ny studie viser kjønns- og aldersfordeling blant legemiddelbrukerne.

En studie publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforeningen viser for første gang hvor mange menn og kvinner som bruker legemidler for å kontrollere sin diabetes. Forskerne har tatt utgangspunkt i data fra det nyetablerte Reseptregisteret

- Reseptregisteret registrerer alle som henter legemidler. Vi kan derfor finne ut mer om hvilke individer som kjøper legemidlene, sier Hanne Strøm, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet og en av forskerne bak studien, til Mozon.

Det blir ikke opplyst om navn eller annen kontaktinformasjon i registeret.

To sykdommer
Strøm påpeker at diabetes ikke er én sykdom, men to.

Type 1 diabetes skyldes insulinmangel, ved at kroppen ikke produserer insulin. Det er en sykdom som ofte oppstår i ung alder og alltid må behandles med insulin. Type 2 diabetes er i stor grad en livsstilssykdom som blant annet oppstår ved nedsatt fysisk aktivitet og overvekt. Legemidler er ikke alltid nødvendig i behandlingen av type 2 diabetes.

Fire av fem personer med diabetes har type 2. Det er diabetes type 2 som øker mest i omfang. Kjønnsandelen av medikamentelt behandlet diabetes er forholdsvis lik fram til 40-årsalderen. Senere i livet er andelen menn som får slike legemidler større enn andelen kvinner.

- Flere enn tidligere får diabetes type 2 på grunn av sin livsstil. Dagens behandlingsmuligheter gjør at pasientene lever lenger, sier Strøm.

Flest menn
I underkant av 111.000 personer behandles medikamentelt for begge typer av diabetes i Norge. Dette tilsvarer 2,6 prosent av norske menn og 2,2 prosent av norske kvinner. 1823 barn under 15 år bruker insulin, og Norge er blant landene som har høyest forekomst av barn med diabetes type 1 i verden.

Informasjonen er hentet fra Reseptregisteret, som har en full oversikt over hvilke reseptbelagte medisiner som er utlevert fra samtlige apotek. Registeret ble oppstartet i 2004. Dette året var omsetningen på legemidler mot diabetes på nesten 380 millioner kroner.

Tallene tar bare utgangspunkt i diabetespasienter som behandles med medisiner. Ifølge Diabetesforbundet behandles rundt 70 prosent av pasienter med diabetes type 2 medikamentelt.

- For mange med diabetes type 2 er det tilstrekkelig å legge om livsstilen, slik at behandling med legemidler kan utsettes, sier Strøm.

Disse registreres følgelig ikke i Reseptregisteret, og er dermed ikke tatt med i studien. Det finnes også mange som ikke vet at de har diabetes.

 

Mozon, 15.3.2006