Flere barn gir mindre allergi

Italienske forskere har funnet en sammenheng mellom antall barn en kvinne får og hennes risiko for å utvikle allergier.

Allergiformene som oppstår sjeldnere hos mødre med mange barn er allergisk rhinitt, høysnue, allergisk konjunktivitt og øyeallergi.

Allergi i arv
Forskerne ble ledet av Dr.Francesco Forastiere fra Dipartimento di Epidemiologia i Roma. De konkluderer med at forekomst av allergi hos moren er en betydelig indikator for utvikling av barneastma og høysnue og at det å føde mange barn tidligere er vist å redusere allergi hos mødrene.

Forskerne bestemte derfor å studere sammenhengen mellom antall graviditeter og fødsler og hyppigheten av samtidig forekomst av mødrenes astma, tungpusthet, høysnue og øyeallergi.

Undersøkelsen er publisert i det internasjonale fagtidsskriftet Allergy.

Komplekst samspill
Totalt har 1755 ikkerøykende kvinner i 4 regioner i Italia fullført en spørreundersøkelse om antall barnefødsler og forekomst av allergiske symptomer og sykdommer i løpet av livet.
Resultatene viste at desto flere barn en kvinne hadde, jo mindre sannsynlig var det at hun utviklet høysnue og øyeallergi.

En lignende tendens ble sett for det antall ganger en kvinne har vært gravid, men dette resultatet var ikke statistisk signfikant.

Det var derimot ingen sammenheng mellom antall fødsler og graviditeter og astma eller tung pust.

- Avslutningsvis kan det synes som om det komplekse samspillet mellom arv, fosterutvikling og påvirkning av miljøfaktorer tidlig i livet, spiller en rolle for den fremtidige utvikling av barneallergi og astma", sier Dr. Forastiere og medarbeidere.

(Kilde: Astrazeneca)

 

Mozon.no, 08.03.2005