Flere astmabarn i Oslo

Astma rammer en av fem tiåringer i Oslo. - Utviklingen er skremmende, mener forsker.

Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder astmaforekomster. Så mange som 20 prosent av barn i Oslo har eller har hatt astma, viser Miljø- og barneastmastudien som er utført ved Ullevål Universitetssykehus.

- Vi tror tallene i Oslo er representative for resten av landet også, sier astmaforsker Karin L. Carlsen, som mener tallene er skremmende.

Hun viser blant annet til en undersøkelse fra Nord-Norge hvor 14 prosent av barna rapporterte at de hadde astma.

Les også: Du blir syk av piggdekk:

Krever mer forskning
Karin L. Carlsen er seksjonsoverlege ved barneklinikken på Ullevål universitetssykehus, og var en av dem som satte fokus på astma i forbindelse med åpningen av Barneastma-året i januar. Barneastma er hovedsatsingen til Norges Astma- og Allergiforbund i 2007, og generalsekretær Geir Endregard har klare visjoner.

- Det må bevilges betydelig mer midler til forskning på astma. Særlig viktig er det å jobbe for å finne årsakssammenhenger, sier han.

Astma er den kroniske sykdommen som øker mest hos barn, og en av fem sykehusinnleggelser blant barn skyldes astma. De siste 20 årene er astmaforekomsten mangedoblet. Endregard er opptatt av å snu den negative utviklingen.

- Vi vet ikke hvor langt og hvor fort vi kan snu utviklingen. Det er kanskje for mye å forlange at alt var som før, og det ønsker vi vel heller ikke. Men når det gjelder astma vil vi tilbake til 1940-tallet, sier Endregard.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan barn med astma få forsikring? Noen forsikringer gjelder bare for friske barn:

Arv og miljø
Rundt ti prosent av astmatilfellene kan forklares av faktorer som var tilstede allerede ved fødselen. For eksempel viser Miljø- og barneastmaundersøkelsen at halvparten av barn som ble født med nedsatt lungefunksjon, hadde hatt astma innen de var ti år.

Da gjenstår 90 prosent som må forklares ut fra andre faktorer. Karin L. Carlsen mener det handler om et samspill mellom arv og miljø.

- Arv kan man ikke kontrollere. Men kanskje kan størsteparten av astmatilfellene unngås hvis man lever i et optimalt miljø, sier Carlsen.

- Noe kan vi gjøre selv, men på enkelte områder trenger vi beslutninger på overordnet nivå for å få miljøet på rett spor igjen, mener hun.

Dyrt for samfunnet
De samfunnsmessige kostnadene på grunn av astma er også store. I Europa fører astmarelatert sykefravær til utgifter på nesten åtti milliarder kroner. Fire milliarder kroner går til behandling av astmapasienter på sykehus, mens hele 30,8 milliarder kroner brukes på annen astmabehandling.

Mens astma i 1997 stort sett var et vesteuropeisk fenomen, kommer nå de østeuropeiske landene etter for full fart.

- Land som Ukraina og Romania er nå helt oppe på vesteuropeisk nivå. Det kan tyde på at astma har med vår vestlige livsstil å gjøre, tilføyer professor Kai-Håkon Carlsen ved Voksenkollen astma- og allergisenter.

Vil du vite mer om astma? Les mer på lommelegen: