Fiskeolje mot Alzheimers

En norsk omega-3 olje kan hjelpe mot utviklingen av Alzheimers sykdom, mener svenske forskere.

Omega 3-fettsyrer kan ha en positiv effekt på pasienter som er mildest rammet av Alzheimers sykdom. Det viser en undersøkelse fra Karolinska Universitetssykehus i Stockholm.

. - Dette er interessante funn, sier Sigurd Sparr, overlege i Geriatri ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Sparr, som også er leder i Alzheimerforeningen i Norge, er positiv til at det forskes på denne type behandling. Likevel mener han at det fortsatt er nødvendig med mer forskning før man kan komme med en generell anbefaling om bruk av omega-3 fettsyrer mot demens.

- Undersøkelsen danner et godt grunnlag for videre forskning som det kan være interessant å følge, fastslår han.

Forsinker utviklingen
Dr. Yvonne Freund-Levi og hennes medarbeidere ved Karolinska Universitetssykehus har undersøkt en gruppe på 200 pasienter med mild demens. Fettsyren som ble brukt i undersøkelsen er den norsk-produserte Epax 1050 som har et høyt innhold av DHA-fettsyrer.

- Resultatene av undersøkelsen viser en positiv effekt på en mindre gruppe av pasientene som er mildest rammet av Alzheimers sykdom og den viser en signifikant effekt ved at reduksjonen av kognitive evner forsinkes, skriver produsenten MöllerCollett i en pressemelding.

Fra tidligere studier vet vi at omega-3 fettsyrer, spesielt DHA, er viktig for en optimal utvikling av hjernen og nervesystemet og trolig også for å få den til å yte maksimalt livet igjennom. Omega-3 fettsyrer er viktige strukturkomponenter i cellemembranene, og dermed for hurtige og effektive signaloverføringer mellom hjernecellene.

- Epax 1050 er en fettsyre som inneholder virkestoffer som skal ha positiv virkning på hjernen og lidelser i hjernen, forteller Ellen Damhaug Scheel, informasjonssjef i MöllerCollett.

Les også: Omega-3 for hele kroppen

 

Mozon.no, 15.10.2006