Fiskeblod gir sunn is

Drømmer du om å spise så mye is du vil uten å legge på deg? Da kan løsningen være nær.

Det britiske firmaet Wall’s planlegger å lage iskrem med hjelp av fiskeblod. Dette gjør de for å lage en sunnere is med mindre fett.

Dette vil bli verdens første genmodifiserte is.

Mindre fett
Eireren av Wall’s, Unilever, tror at bruken av genmodifisering vil skape is med mindre kalorier og fett. Målet er å lage genmodifiserte utgaver av allerede populære iskremer.

Genmodifisering er et omstridt tema. På Mattilsynets nettsider, omtales genmodifiserte produkter som mat som består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av moderne genteknologi.

Det er et protein fra en ållignende havfisk som skal gjøre isen sunnere. Denne fisken er vant til å overleve i ekstrem kulde på bunnen av havet.

Proteinet blir kunstig fremstilt i store kar. Etter å ha blitt dyrket frem, settes det inn i isen. Unilever tror isen kan bli en stiv og solid blanding med mindre krem og fett og mer protein enn vanlig.

Det britiske firmaet har nå søkt om godkjennelse av isen. Unilever hevder at det ikke vil være noe genmateriale i det endelige produktet, og at det bare er i selve prosessen med å skape proteinet de bruker genmodifisering.

Proteinet har allerede blitt godkjent i USA. De har brukt genmodifisert mat i flere år.

Strengt i Norge
I Norge er det strenge krav for godkjenning og merking av genmodifisert mat, skriver Mattilsynet. De fleste eksperter sier genmodifisert mat er trygg, men utelukker ikke at det kan medføre helserisiko på lengre sikt.

Ernæringsfysiolog Hanna Hånes reagerer ikke negativt på genmodifisert fiskeprotein.

- Det høres ikke farlig ut. Men det må godkjennes før det blir solgt i Norge, sier hun.

Det er ikke gitt godkjenning til noen genmodifiserte matvarer i Norge foreløpig.

- For å kunne selge matvarer med genmodifiserte proteiner, må en søke Mattilsynet. Nye problemstillinger må dessuten behandles i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Poenget er å se om nye, kunstig framstilte matvarer kan være skadelig for folks helse, sier Hånes.

Ikke usunt med is
Før produktet eventuelt får et ja, må det vurderes hvorvidt det er noen fare ved det.

- All fremstilling og bruk av genmodifiserte produkter vil bli vurdert ut fra en mulig helse- og miljørisiko, skriver Mattilsynet.

I tillegg legger de vekt på etisk og samfunnsmessig bruk og fremstilling av genmodifiserte organismer.

- Det må blant annet vurderes om det er allergiproblemer knyttet til det nye produktet., sier Hånes.

Om det egentlig er nødvendig med en slik is, er en annen faktor som spiller inn for "fiskeblod-isen".

- Is er ikke spesielt usunt, men heller ikke spesielt sunt. Litt is kan gjerne inngå i et variert kosthold, sier Hånes.

 

Mozon, 28.6.2006