Fisk gjør deg glad

Er du i dårlig humør? Spis fisk!

Omega-3 kan gjøre at du føler deg bedre, uansett om du bare er litt deppa eller om du lider av alvorlig depresjon. Det hevder amerikanske forskere.

- Personene i studien som hadde lavt nivå av omega-3-fettsyrer i blodet hadde større sannsynlighet for å rapportere milde til moderate symptomer på depresjon, sier forsker Sarah Conkin ved University of Pittsburgh School of Medicine ifølge WebMD.

På den andre siden var personer med høyt omega-3-nivå i bedre humør.

Mer enn hundre personer deltok i studien. Ingen av deltakerne hadde alvorlige depresjoner eller lignende lidelser.

De deltakerne som hadde lavt nivå av omega-3-fettsyrer i blodet, gjorde det dårligere på tester sammenlignet med deltakere med høyt nivå. Testene var designet for å vurdere humør, personlighet og impulsiv atferd.

- Det trengs større studier for å forstå forholdet mellom atferd og disse fettsyrene, sier Conkin.

Hun påpeker at alle bør spise fisk minst to ganger i uken for å beskytte hjertet og den mentale helsen.

Det er allerede kjent at omega-3 beskytter mot hjerte- og karsykdommer.

Studien ble presentert ved 46th Annual Scientific Meeting of the American Psychosomatic Society.

Også tidligere studier har vist at omega-3 er bra for sinnet.

 

Mozon, 9.3.2006