Fisk er sunt – fisk er farlig

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har studert saken. Svaret er noe forvirrende.

- Når det gjelder råd om hva som er sunt i norsk kosthold må man hele tiden vurdere den helsemessige gode effekten av fisk i kostholdet opp mot en mulig risiko for å spise fisk som inneholder miljøgifter som kvikksølv, PCB og dioksiner, sier professor Janneche Utne Skåre.

På en konferanse i Oslo i forrige uke, presenterte hun noen sentrale funn fra rapporten ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold”, utgitt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Rapporten er et resultat av at Mattilsynet ba VKM om å foreta en helhetsvurdering av fisk og annen sjømat. Utfordringen for forskerne har vært å se på både de stoffer som har helsefremmende effekter, men også forurensninger og andre uønskete og farlige konsekvenser av fiskespising.

Ja til fisk
Som vi vet er det viktig å spise fisk da den bidrar til en rekke næringsstoffer, som proteiner, vitmain D, vitamin B12 og mineralene jod og selen. Fisk og annen sjømat er også blant de viktigste naturlige kildene til fettsyrer, som forebygger hjerte- og karsykdom, og er viktig for svangerskap og fosterutvikling.

I en tidligere helhetsvurdering av fisk og sjømat kom VKM også fram til at det er trygt å spise fisk.

Hjernen vår har også spesielt lyst på fisk!

Nei til fisk
Men så har det seg slik at fisken ikke alltid bare består av helsebringende stoffer, men bærer på forurensninger og giftstoffer som kvikksølv, PCB eller dioksiner. Disse er de viktigste forurensningsstoffene i sjømat.

- Det er fortsatt viktig å ha fokus både nasjonalt og internasjonalt på å registrere slike stoffer gjennom målinger og å se på mulige tiltak for å forebygge spredningen av miljøgifter som kan komme inn i næringskjeden, mener Skåre.

Dette gjelder spesielt fiskeelskere som spiser fisk mer enn fire ganger i uken. Da kan man over til komme opp i høye konsentrasjoner av de ovennevnte miljøstoffene.

Visste du at du kan bli glad av å spise fisk?

 

Mozon.no, 02.09.2006