Fire av fem har barnehageplass

Andelen barn i barnehage har økt mest blant de minste barna, melder Statistisk sentralbyrå i sin oppsummering av barnehagedekningen ved årsskiftet.

11.500 flere i barnehage

Foreløpige tall per 15 desember 06 viser at 235.000 barn har plass i barnehage. Dette er en økning på 11 500 barn eller 5,1 prosentpoeng fra 2005. Barn i åpen barnehage er ikke medregnet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag.

Størst økning finner vi i aldersgruppen 1-2 år hvor det er nærmere 9 400 flere barn med barnehageplass. For aldersgruppen 3-5 år er økningen på nærmere 2 100 barn. Alle fylker bortsett fra Finnmark har en økning i antall barn i barnehage. Sør-Trøndelag har størst økning med vel 1 860 barn, mens Finnmark har en nedgang på vel 90 barn.

Øker mest for de minste

Omtrent to av tre 1-2-åringer hadde barnehageplass i desember.
Omtrent to av tre 1-2-åringer hadde barnehageplass i desember. Vis mer


  • For aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden på 80,4 prosent, og en økning på 4,2 prosentpoeng fra året før.
  • For aldersgruppen 1-2 år var dekningsgraden 61,9 prosent, en økning på 7,8 prosentpoeng.
  • Aldersgruppen 3-5 år har en dekningsgrad på 92,8 prosent, altså en økning på 2 prosentpoeng.
Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Færre bruker deltidsplasser

Fra 2005 til 2006 er det en økning på 21 000 barn som benytter heltidsplass. Samtidig er det er det en reduksjon på nærmere 9 500 barn med deltidsplasser. Økningen av heltidsplasser forekommer på alle alderstrinn. Heltidsplass er definert som avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke.

Størst økning i private

Private barnehager sto for den største økningen av antall barn. Offentlige barnehager hadde en økning i antall barn på 37 prosent, mens private barnehager hadde en økning på 63 prosent. Totalt er alle barn i barnehage fordelt på henholdsvis offentlige og private barnehager med 54 og 46 prosent.

Det er nærmere 69 400 ansatte som utfører i underkant av 55 400 årsverk ved utgangen av 2006. Dette er en økning på nærmere 4 700 ansatte og vel 5 000 årsverk. Prosentandel ansatte kvinner i barnehager holder seg stabilt på vel 90 prosent, skriver byrået.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.