Fire år til med forbruksfest

For livets glade gutter går solen aldri ned.

De nøkterne makroøkonomene i Statistisk sentralbyrå (SSB) står fast i troen på langvarige gode tider for norsk økonomi.

I dagens kvartalsrapport Konjunkturtendensene for Norge og utlandet, melder de blant annet:

- Norsk økonomi er inne i det fjerde året på rad med konjunkturoppgang (...) Mens veksten i den innenlandske etterspørselen trolig vil holde seg godt oppe, ligger det an til en periode med svakere etterspørselsimpulser fra utlandet framover. Konjunkturoppgangen ventes derfor å flate ut, men aktivitetsnivået vil fremdeles holde seg høyt.

Slik blir forbruksfesten
 2007200820092010
Lønn per normalsårsverk5,55,554,7
Konsumprisindeksen (KPI)0,72,51,71,8
Konsum i husholdninger mv.4,73,93,63,8
Kilde:SSB Konjunkturtendensene for Norge og utlandet. Tallene viser prosentvis vekst fra året før.


Arbeidsledigheten har kommet langt ned, og vi venter nå bare en svak tendens til ytterligere nedgang. Lønnsveksten kommer til å øke, men en styrking av krona vil dempe virkningene på inflasjonen. (vår utheving Red anm.)

Det er mer

Og vi sakser videre blant gladmeldingene:

- Det har gjennom flere år vært gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet. Sammen med det stramme arbeidsmarkedet vil det medføre høyere lønnsvekst framover

- ... den samlede konsumprisveksten kommer til å bli meget lav i år. Når lønnsveksten samtidig tar seg opp og sysselsettingen øker klart, vil dette bidra til at husholdningenes disponible realinntekter kommer til å øke meget kraftig i år

- Dette bidrar til at husholdningenes konsum vil øke klart i år til tross for høyere renter.

Fire år frem? Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland
Fire år frem? Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Trykk her og les hele rapporten.

For norske husholdninger er det med andre ord veldig vanskelig å få øye på skyer i horisonten i byråets kvartalsrapport.

Prognosen for de neste fire årene er at husholdningenes konsum vil øke reelt i størrelsesorden 4 - 5 prosent hvert år de neste fire årene.

Hører vi: For livets glade gutter går solen aldri ned?