Finns nye brukervilkår

Tilbake til artikkelen

Punkt nummer åtte i Finn Torgets brukeravtale omhandler bruksretten av bilder som blir lastet opp på nettsidene. Her er den oppdaterte avtalen som blir brukt fra mars 2009:

#8. Bilder i annonsen

Bildene i annonsen skal kun være bilder av det produktet du skal selge. Annonser som inneholder bilder med annen informasjon (f.eks. nettadresser) vil bli avvist. Dersom illustrasjonsfoto benyttes skal dette framkomme i annonsen.

FINN forbeholder seg retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut på FINN torget, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplar av det, og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form, i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift, videreutvikling og markedsføring av tjenesten og nettsidene. Annonsøren innestår og er ansvarlig for at man har rett til å legge ut bildene på FINNs nettsider og til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.

Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter Annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på FINNs nettsider, samt til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.”

For vårt vedkommende er det viktig at vi har muligheten til å drifte, videreutvikle og markedsføre tjenesten og nettsidene på en hensiktsmessig måte. Dette kan for eksempel være at vi utvikler tilleggstjenester hvor bildene inngår som en del av tjenesten, eller inngår avtaler med tredjepart om visning av annonser og bilder på dennes nettsted. Vi tror at de fleste brukerne våre vil synes dette er ok, og hvis ikke har man jo alltids muligheten til å fjerne bildene fra annonsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tilbake til artikkelen