Finnes terrorpolisen?

Du er både dekket og ikke dekket av forsikringen dersom du rammes av terror. Alt avhenger av om du på forhånd visste om terroren eller krigshandlingene.

Du kan ikke regne med at dine vanlige forsikringer gjelder dersom terror og krig blir en realitet. Unntaket er om du ikke kunne vite at grusomhetene ville skje.

Men reiser du i et land hvor det er sendt ut varsel om krigslignende tilstand, kan du ikke lenger forvente at myndighetene eller noen andre beskytter deg.

New Murbrokk

Hadde du oppholdt deg i New York den 11. september, ville terroren ikke fått økonomiske konsekvenser for deg.

- Flyselskapene plikter nemlig å transportere de personene hjem som allerede har kjøpt billett. Og reiseforsikringen skal dekke utgifter til hotell og opphold inntill det er mulig å reise hjem, sier Ivar Leren, administrerende direktør i Europeiske Reiseforsikring.

Dette vil gjelde lignende hendelser i fremtiden, så fremt du reiste til landet i god tro om at det ikke var noen krigslignende tilstand der.

Men forutsetningen for å få dekket hotell og opphold, er altså at du har en reiseforsikring.

Høstferie i Afghanistan?

Velger du å reise til et land med krigslignende forhold, er saken en helt annen.

- Drar du for eksempel til Pakistan eller Afghanistan - som nå regnes som krigsrisikoområder, er det på egen regning og risiko. Her er du ikke lenger dekket av den vanlige reiseforsikringen, sier Leren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han forteller at det likevel er mulig å forsikre seg i krigsområdene.

- Men det er helt umulig å si hvor stor premien for en slik ekstradekning er. Det er noe vi vurderer i hvert enkelt tilfelle, men du må nok regne med å multiplisere reiseforsikringspremien noen ganger, sier Ivar Leren.

Journalister, nødhjelpsarbeidere og ambassadepersonell er blant de yrkesgruppene som ofte må oppholde seg i krigsområder, og som derfor tegner slike ekstradekninger.

Terror i Norge

Skulle terroren ramme mål i Norge og privatpersoner bli skadelidende, er det ikke lenger forsikringsselskapenes oppgave å utbetale erstatning.

Krig og krigslignende situasjoner betegnes nemlig som ”force majeur”, hvilket betyr at hendelsene er av en ”større kraft”.

- Forsikringsselskapene er ikke lenger ansvarlige, og Staten overtar ansvaret gjennom Krigsskadeerstatningsloven, sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

Så lenge det er penger i statskassen, vil skade påført privatpersoners eiendeler bli dekket.

Krigsskadeloven omfatter all norsk eiendom - fast gods og løsøre - som befinner seg i Norge.

En krigsskade skal forstås som en skade på eiendom eller interesse som er en direkte følge av krig eller krigstilstand. Har krigen eller krigstilstanden i ikke uvesentlig grad vært medvirkende årsak til skaden, kan skaden også helt eller delvis anses som en krigsskade.

I forbindelse med en krig eller krigslignende tilstand vil Kongen oppnevne en særlig Krigsskadeskipnad. Denne organisasjonen skal blant annet sørge for fastsetting og utbetaling av erstatning.