Finnes det gull i Norges Bank?

Norges Bank har solgt ut det meste av gullreserven!

Utsolgt

[Ugjyldig objekt (NAV)]


Hvor mye gull finnes egentlig i kjelleren til Norges Bank? Vel, det er dessverre ikke mye, for i 2004 solgte banken ut nesten hele beholdningen. Hele 33,5 tonn gullbarrer ble solgt i løpet av første kvartal 2004, og dermed har banken bare fått med seg deler av den enorme økningen i gullprisen de siste årene.

Imidlertid har Norges Bank beholdt syv gullbarrer til utstillingsformål - og 3,5 tonn gullmynter, som var med på gulltransporten til England ved krigsutbruddet i 1940. Men i realiteten inngår gull ikke lenger i Norges Banks internasjonale reserver.

67 tonn

Hos våre naboer i sør har man imidlertid beholdt litt mer av valutareserven i gull - men bare cirka to prosent av den totale reserven.

Den danske Nationalbank har nemlig 67 tonn med gull - noe som tilsvarer litt over åtte milliarder danske kroner (beregnet ut fra dagens gullpris).

Kilder: Norges Bank og Nationalbanken.