Finn inntektsskatten din for neste år

Ifølge finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er det sannsynlig at du får lavere inntektsskatt til neste år. Finn ut selv ved hjelp av vår kalkulator.

Finn inntektsskatten din for neste år

  1. Se tabellen med de foreslåtte endringene

Vi er ikke særlig godt vant til forslag om skattelettelser her ”på bruket”. Vi hadde tvert imot forberedt oss, i flere måneder, på en solid økning av inntektsskatten, etter at finansministeren flere ganger har signalisert at regjeringen ville foreslå å øke skattene.

Nå viser det seg imidlertid at den varslede skatteskjerpelsen vil komme i form av en ny konjunkturavgift, som i praksis er en økning av arbeidsgiveravgiften. Hvis vi i første omgang sier at dette får bli arbeidsgivers hodepine og ikke vårt problem, ser bildet slett ikke så verst ut for oss lønnsmottakere.

Vil du finne ut hva forslagene i statsbudsjettet vil bety for inntektsskatten din, kan du beregne det ved hjelp av vår kalkulator. Den viser endringer i skatteutgifter for en person med en forholdsvis enkel selvangivelse, med lønnsinntekt og de vanligste fradragene.

Skattekalkulator

    Vi har forutsatt følgende:
  • Du har 7,5% gjeldsrente.
  • Du får en lønnsvekst på 4% til neste år.
  • Du har ingen barn under 18 år.
  • Du har ikke andre fradrag enn minstefradrag, personfradrag og gjeldsrenter.
 Sjekk om du får mer eller mindre skatt neste år:  Brutto årsinntekt kroner
  Gjeld kroner
       
 
     
       Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.

Sannsynligvis får du en reell nedgang i inntektsskatt i 2001, det vil si at skatten din øker mindre enn den lønnsveksten vi har lagt inn i kalkulatoren, som er på 4%. I så fall er du innenfor den brede gruppen av lønnsmottakere som er prioritert i denne delen av statsbudsjettet, ifølge finansministeren. Dersom du tjener akkurat det samme til neste år som du gjør i år, vil du få redusert skatt, både nominelt (i kroner) og reelt. Dette er imidlertid så lite sannsynlig, at vi ikke har lagt denne muligheten inn i kalkulatoren.

”Flat” inntektsskatt med julegave

Regjeringen foreslår nemlig at inntektsnivået hvor du begynner å betale toppskatt (innslagspunktene) og de vanligste fradragene justeres opp med 4%. I utgangspunktet er dette altså et budsjett som legger opp til at skatten for den enkelte grovt sett øker i takt med den generelle prisstigningen.

Ikke alt øker med 4%. Minstefradraget foreslås økt med hele 10,1% til 40.300 kroner. Virkningen av denne endringen alene er at lønnsmottakere flest får litt over tusen-lappen i redusert skatt neste år.

Noen avvik

Det særskilte fradraget for personlige skattytere i Nord-Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradraget, foreldrefradraget , fradraget for premie innbetalt til IPA (Individuelle pensjonsordninger) foreslås holdt på det samme kronebeløpet til neste år. Dette betyr en liten skatteskjerpelse for gruppene som blir berørt.

Vil du vite mer, kan du klikke på lenken øverst til høyre for å se de viktigste endringene som er foreslått.