Finansuroen har liten virkning på norske banker

Norske finansinstitusjoner står støtt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den internasjonale finansuroen har hatt liten virkning på resultatene til norske banker, finans-og kreditt- og livsforsikringsselskaper hittil i år, går det fram av en oversikt fra Kredittilsynet.

To nye nettbanker

Solid overskudd

Bankene hadde til sammen et overskudd før skatt på 19,7 milliarder kroner etter tredje kvartal. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital var det en nedgang på 0,12 prosentpoeng i forhold til samme tidsrom i 2006.

Norske banker og forsikringsselskaper har i liten grad vært direkte eksponert for det amerikanske «subprime» boliglånsmarkedet. De har også i begrenset grad vært indirekte eksponert gjennom såkalte strukturerte produkter og hedgefond, går det fram av ei pressemelding fra Kredittilsynet.

- Fortsatt lave tap gir gode resultater i bankene, mens oppskrivingen av eiendomsverdier gir et noe overdrevet bilde av lønnsomheten i livsforsikringsmarkedet i tredje kvartal, sier tilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo.

Advarer mot rammelån

Lånefesten ikke slutt

Den sterke utlånsveksten både til boligformål og til næringslivet fra bankene fortsetter. Ved utgangen av tredje kvartal i år var 12-månedersveksten i bankens samlede utlån på 14 prosent.

Finansierings-og kredittselskapenes resultat etter tredje kvartal viser en liten nedgang i forhold til i fjor, men også fra disse selskapene er det vekst i utlånene.

Livsforsikringsselskapene regnskaper viser bedring «hele veien». Etter tredje kvartal var den verdijusterte kapitalavkastningen på 8,6 prosent mens den var på 5,9 prosent i samme tidsrom i fjor. Overskuddet før tildeling til kunder og før skatt var på 24,9 milliarder kroner etter tredje kvartal, en økning på 13,6 milliarder kroner sammenlignet med de tre første kvartalene i fjor.