Finansbransjens gullår

Kredittilsynet er enig: Det gikk fantastisk godt for finansbransjen i fjor.

Samme melding

I siste uke skrev DinSide Økonomi om Bankenes fete år - at både de store bankene og forsikringsselskapene hadde hatt et lukrativt år. Vår sak omhandlet åtte av de store norske forretningsbankene.

Penger, penger og penger... Illustrasjon: Per Ervland.
Penger, penger og penger... Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

Nå har Kredittilsynet kommet med årets melding om den generelle tilstanden i finansmarkedet. Og meldingen herfra er altså helt lik den vi i siste uke kom frem til.


For bankenes vedkommende omfatter Kredittilsynets undersøkelser 14 forretningsbanker og 126 mindre sparebanker. Og dermed altså tilnærmelsesvis hele bankmarkedet.

Fint over hele linjen

Samlet sett oppnådde disse bankene et resultat før skatt på 25,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 5,3 milliarder kroner fra 2004 - og tilsvarer en vekst på 21 prosent.

Bankene har hatt en vekst i utlån siden tredje kvartal 2003, og i 2005 var denne veksten på hele 15,7 prosent.

- Men den høye låneveksten nå vil måtte avløses av vesentlig lavere lånevekst siden, og dertil hørende svakere vekst i etterspørselen. Dette er, slik vi ser det, et sterkt argument for å heve renten raskere enn Norges Bank antyder, sier sjeføkonom i DnBNOR, Øystein Dørum, til NTB.

Veksten i innskudd var også høy, nemlig 12,1 prosent - men altså likevel klart lavere enn utlånsveksten.


En positiv faktor er imidlertid at volum av misligholdte engasjementer sank med 13 prosent sammenlignet med utgangen av 2004. Dette utgjør nå bare 0,8 prosent av brutto utlån, og ligger dermed på et svært lavt nivå.

Liv og skade

Også andre finansinstitusjoner enn bankene klarte seg godt.

Livsforsikringsselskapene fikk et resultat på 16,5 milliarder, noe som var en oppgang på 4,4 milliarder fra året før. Det var spesielt den positive utviklingen i norske og internasjonale verdipapirmarkeder som ga de gode resultatene.

I Skadeforsikringsbransjen hadde 43 selskaper et samlet resultat på 6,4 milliarder kroner - mot bare 0,8 milliarder i 2004. Det var spesielt den sterke økningen i finansinntektene som førte til denne betydelige resultatøkningen.

Om rapporten

Fra og med 2003 har Kredittilsynet offentliggjort sitt syn på tilstanden i finansmarkedet i en egen rapport. Rapporten gir en samlet fremstilling av resultatene for finansinstitusjonene i foregående år sett i lys av den generelle utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Det gjøres altså vurderinger av den risiko banker og andre aktører i finansmarkedet står overfor.

Da vi skrev om bankenes fete resultater i siste uke, spurte vi også de største av dem om det ville få betydning for den enkelte bankkunden. Svarene vi fikk, kan du sjekke her.