Finansavtalelovens krav

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Finansavtaleloven sier blant annet at långiver plikter å opplyse om:
· effektiv årlig rente
· nominell årlig rente
· gebyrer og andre lånekostnader som belastes låntaker
· størrelse,antall og forfallstid for innbet. i hele låneperioden
· samlet beløp som skal betales
· forbehold om endring av renter mm.
· rett til førtidig tilbakebetaling
I tillegg skal låneavtalen være skriftlig, og angi alle kostnadene du må dekke.

Du skal også motta kopi av låneavtalen. Har ikke långiver opplyst om forbehold vedrørende endring av avtalen på forhånd , kan han ikke endre vilkårene i avtalen før det har gått tre år. Et forbehold om endringer skal angi betingelser for endring, og endringen skal uansett være saklig begrunnet (med unntak av: rentesats,gebyr,andre kostnader)

Långiver har også plikt til å frarå låneopptak, hvis din økonomisk evne tilsier det.

Endring av lånevilkår: Du må varsles skriftlig, og endringer skal ikke iverksettes før etter 6 uker fra varselet er sendt.