Fikk 6,1 millioner i lønn

Se hva som skjedde med litt av bankgigantens inntekter.


Oslo (NTB-Helle Høiness): Fjoråret ble et rekordår for DnB NOR. Samtidig sikret konsernsjef Svein Aaser seg en lønn i rekordklassen på 6,1 millioner kroner.

- Jeg har 4,2 millioner kroner i lønn og fikk en bonus på 1,9 millioner kroner, sier konsernsjefen til NTB.

Den totale lønnsøkningen er på 300.000 kroner sammenlignet med året før. Da var lønnen på 3,9 millioner kroner og bonusen på 1,9 millioner kroner. Ved årsskiftet slutter Svein Aase i jobben som konsernsjef i DnB NOR. Hvem som overtar er ennå ikke kjent.

Kutter årsverk

2005 ble er rekordår for DnB NOR med et overskudd på 10,1 milliarder kroner. Bankens kunder bidro med 1,4 milliarder i gebyrer.

Samtidig har mange mistet jobben i DnB NOR. Hittil er 1.423 årsverk borte, og ytterligere 200 årsverk står for tur. Det blir ikke neppe færre bankfunksjonærer, men kuttet vil ramme IT, bankens eiendomsdeler og ansatte i Vital, som DnB NOR eier.

Det er spesielt i kjølvannet av fusjonene at konsernet har kuttet. Ordinære kostnader ble redusert til 50,2 prosent av inntektene i 2005. Overskuddet på 10,1 milliarder kroner var resultat av en økning av driftsresultatet etter skatt på 23 prosent fra 2004.

Optimist

Konsernsjef Svein Aaser sa at 2005 ble et fantastisk år for DnB NOR, og neste år blir neppe dårligere, skal vi tro banksjefen. Verken for nasjonen Norge eller banken.

- Når historien skal skrives om 50 år, vil sannsynligheten være stor for at man betegner årene fra 1995 til 2025 som Norges økonomiske gullalder. Sjeldent har noe land vært så godt tilpasset utviklingen i verdensøkonomien som Norge er i dag, sa Aaser.

Han mener at en tidlig omstilling i norsk næringsliv, salg av olje og gass og transporttjenester, er årsak til dette.

- Norge i dag er i en situasjon vi aldri har vært i før. Så får vi håpe at den varer lenge, sier konsernsjefen.

Gebyrer

Norske bedrifter gjør det godt. De gode tidene gir etterspørsel etter lån. DnB NOR økte lånene til bedriftsmarkedet med 17,5 prosent, på personmarkedet økte lånene med 11,1 prosent. Det er særlig i bedriftsmarkedet, og særlig i fjerde kvartal, at banken har hatt en sterk vekst.

- Banken skaffet seg 10.000 nye kunder blant små og mellomstore bedrifter. Sammen med DnB Markets utgjør dette 60 prosent av konsernets inntjening, sier Aaser.

Ved siden av renteinntekten og provisjonsinntektene, som er bankens hovedinntektskilde på 13, 6 milliarder, var gebyrene ett av områdene der banken tjener veldig godt. I fjor betalte kundene 1,4 milliarder kroner i gebyrer for bankens tjenester.

Aksjeutbyttet er av styret fastsatt til 3,50 kroner per aksje.

- Det er en betydelig økning fra i fjor og også et signal på hvordan vi ser på 2006. Vi mener at 2005 ikke var noe unntaksår, vi mener vi er i godt driv, sier konsernsjef Aaser. (©NTB)