Fiberoptisk belte i stedet for lyskasse

Barn med gulsott legges i dag i lyskasse med bind for øynene. Nå er det utviklet tepper der optiske fibre er vevd inn. Disse er bedre fordi de hemmer ikke kontakten mellom mor og barn.

Fiberoptisk belte i stedet for lyskasse

Barn med gulsott legges i dag i lyskasse med bind for øynene. Nå er det utviklet tepper der optiske fibre er vevd inn. Disse er bedre fordi de hemmer ikke kontakten mellom mor og barn.

Halvparten av nyfødte har mer eller mindre gulsott i den første leve-uken. Det skyldes at konsentrasjonen av det gule fargestoffet bilirubin i blodet er økt. Hos de fleste er dette en normal tilstand, men hos noen få kan det være et tegn på at alvorlig sykdom.

For mye bilirubin i blodet kan skade hjernecellene. Derfor skal bilirubin måles hos nyfødte som har tydelig gulsott. De som har over en viss konsentrasjon, skal ha lysbehandling. De blir lagt nakne i en kuvøse med sterkt lys. Lyset fører til at bilirubinet omdannes til et vannløselig stoff som skilles ut gjennom urinen. Øynene til barnet må dekkes til for å unngå skade på netthinnen. Ulempene med behandlingen er at man ikke får stelt og kost så mye med barnet. Disse barna blir ofte sløve og spiser dårlig. Øyemasken kan også komme ut av stilling og dekke til luftveiene.
De siste årene er det utviklet nye lysbehandlingsteknikker, her brukes det optiske fibre som kan veves inn i et teppe som barnet ligger på, eller i et bredt belte som festes rundt kroppen på barnet.
I flere studier er virkningen av fiberoptisk behandling sammenlignet med vanlig lysbehandling. En analyse fra Cochrane-instituttet har nå analysert disse studiene samlet. Resultatet viser at fiberoptisk behandling var like effektivt som vanlig lysbehandling, så fremt man sender ut lys fra to separate fiberoptiske kilder samtidig. Mest effektivt var det å kombinere fiberoptisk behandling og vanlig lysbehandling.

- De fleste nybakte mødre tar lysbehandlingen og adskillelsen fra barnet tungt, fordi det regnes som ekstra viktig å ha nærkontakt med barnet helt fra fødselen. Når vi nå har begynt å bruke fiberoptisk lysbehandling, kan barnet ofte klare seg med et bredt lys-belte. Da kan det være sammen med mor som normalt, noe som fremmer både amming og kontakt mellom mor og barn, sier overlege gro Nylander, Rikshospitalet, i en kommentar. HH, mozon.no 24.04.2001.