Fettsyrer mot ADHD

Omega-3 fettsyrer kan bedre konsentrasjonsevnen til ungdom med ADHD, viser en ny forskningsrapport.

I en fersk studie fra England fikk 20 ungdommer mellom 12 og 15 år tilskudd av omega-3 fettsyrer. Over 90 prosent av dem hadde ADHD i moderat til alvorlig grad, ifølge fagmagasinet nutraingredients.com.

Etter tre måneders inntak av fettsyrer ble ungdommenes grad av uoppmerksomhet redusert fra 94 prosent til 17 prosent. Samme gode resultater ble observert for impulsiv atferd, som ble redusert fra 89 prosent i begynnelsen av studien til 28 prosent mot slutten.

Norske eksperter mener også at fiskeolje hjelper mot ADHD.

- Ja, det er god dokumentasjon på at tilskudd av fiskeolje kan forbedre tilstanden til unge med ADHD. Det er særlig omega-3 fettsyrer, og i noen tilfeller omega-6 fettsyrer - som nattlysolje, som har en positiv effekt, sier spesialist i indre medisin, Fedon Lindberg.

Dette er ikke første studie som viser at fettsyrer kan ha en positiv effekt på unge med ADHD. Engelske forskere har tidligere hevdet at norsk fiskeolje kan hjelpe barn med store lærevansker og ADHD.

Øker blodstrømmen
Mekanismene bak effekten av oljetilskudd ser ut til å være særegen for hver type fettsyre.

Ungdommene fikk blant annet EPA-fettsyrer som øker blodstrømmen i kroppen. De virker også inn på hormoner og på kroppens immunforsvar, som begge har en direkte effekt på hjernens funksjon.

- Omega-3 og omega-6 fettsyrer er viktige bestanddeler av cellemembraner. Det kan bli problematisk dersom det er et underskudd av disse i hjernen, sier Lindberg.

Mer forskning
Madeleine Portwood, som ledet den britiske studien, sier at det må gjøres mer forskning på fiskeoljer.

I følge nyere befolkningsstudier har rundt fire prosent av alle barn i skolealder ADHD. Det utgjør rundt 35 000 norske barn og ungdom.

De vanligste kjennetegnene ved ADHD er konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet. Minst halvparten av de som har ADHD i ung alder har lidelsen som voksen.

Sykdommen er svært arvelig, og rammer oftest gutter. Jenter som får ADHD får like alvorlige symptomer som guttene, men blir sjeldnere fanget opp.

 

Mozon.no, 31.03.2006