Feite gebyrer med liten virkning?

Gebyrene til aksjefondene gjør at du må forutsette drivende dyktige fondsforvaltere for unngå å tape penger.


Det er kanskje ikke så rart at småsparere rygger fra aksjefondene. Rykk ett skritt fram og to tilbake, synes å være beskjeden fra aksjefondenes prislister. Det er slett ikke uvanlig at de avkorter sparepengene med fem prosent før de i det hele tatt har begynt å jobbe for deg.

I tabellen nedenfor viser vi gebyrene som belastes en kapital på 10.000 kroner plassert hos de dyreste aksjefondene. For illustrasjonsformål, har vi forutsatt at fondet gir null i gevinst, og at spareren innløser summen allerede etter ett år. Ettersom ingen vil råde deg til å spare med så kort tidshorisont som ett år, er tabellen noe teoretisk. Det den viser, er hvilke gebyrer som belastes en kapital på 10.000 kroner, før noen gevinst av investeringen har oppstått overhodet. Forvaltningsgebyrene er de eneste som belastes investeringen årlig, mens tegningsgebyr og innløsningsgebyr betales bare en gang - i øyeblikket du gjør et innskudd, og når du velger å innløse fondsandelen.

Her starter du på minus fem
 Tegnings-
gebyr (kroner)
Årlig forvaltnings-
gebyr (kroner)
Innløsnings-
gebyr (kroner)
Sum oppgitte gebyrer i prosent av innskudd
Carnegie WWW Emerging Growth300195955,9
ABIFGlobal300155955,5
SEB Global Vekst LU500*485,5
SEB Global LU500*485,5
OF Global500*485,5
JPMF Inter Equity A500*485,5
JPMF Global Equity A500*485,5
JPMF Gbl. Soc Resp A500*485,5
JPMF Gbl. Eq A500*485,5
Banco Global300194485,4
Carnegie Worldwide300136965,3
ABN AMRO Global Equity300131965,3
DnBNOR Globalspar I300194195,1
DnBNOR Global Selectiv I300194195,1
DnBNOR Global (I)300194195,1
AVÌVA Global Equity500**5,0
Gebyrer beregnet for innskudd 10.000 kroner med maksimalsatser jf Dagens Næringslivs oversikter. *Sats ikke oppgitt. Beregninger gjort av DinSide i samråd med VFF-Verdifondsforeningen.Med gebyrer som "spiser" opp anslagsvis 5 prosent av kapitalen, kan fort avkastningen bli sørgelig negativ hvis ikke fondsforvalterne gjør en god nok jobb.

Avkastningen hos aksjefondene er ikke tema for denne artikkelen, men den får jo for skams skyld nevnes likevel. Beste globale fond de siste 12 månedene har vært Skagen Global, med 24,1 prosent i avkastning (etter at forvaltningsgebyr er trukket ut), men det er ikke sjelden at listen viser negativ avkastning hos fondene i en periode da Dow Jones´verdensaksjeindeks har steget med 8,8 prosent. Gebyrene til alle de globale fondene kan du se hvis du klikker her.

Billigere med en mill

Administrerende direktør Geir Kirkeby i Warren Wicklund mener du har prutningsmonn i gebyrene, som du må bruke:

- Det viktigste rådet til en som ønsker å plassere i aksjefond er å forhandle om størrelsen på tegningsgebyret, mener Kirkeby, men antyder også at sparerens forhandlingskort neppe er de sterkeste når man snakker om innskudd på en tusenlapp eller to i måneden.

- Men har du over en million kroner, vil tegningsgebyret bli redusert til 0,5 prosent av kapitalen, kan han opplyse.

Hvordan i alle dager har fondssparingens talsmenn tenkt seg at produktene skal bli lekre nok til at småsparere igjen begynner å etterspørre dem?

Er lekre nok

Feite gebyrer med liten virkning?


Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdifondsforeningen mener de allerede er lekre nok:

- Fondssparing gir muligheter for langsiktig meravkastning i forhold til banksparing, sier han, og mener at tidsperspektivet for kjøp av en fondsandel bør være minst fem år.

- Det aller viktigste en som vil spare bør fokusere på, er mandatet til fondet - her har dere valgt globale fonds, og det er helt greit - De mest risikable og krevende fondene er de med smalere investeringsmandater, sektorfond som for eksempel helse og teknologi.

Bekymret

- De siste årene har norske småsparere heller valgt andre objekter enn aksjefond, og det bekymrer meg, sier han til DinSide. - Det er mange fordeler ved aksjefond fremfor andre spareobjekter, blant annet gjennomsiktigheten i markedet, som blant annet gjør at det i det hele tatt finnes prislister som dem vi utgir. Bortsett fra banksparing finner du ikke denne typen oversiktlig markedsinformasjon hos noen andre spareprodukter. Jeg er overbevist om at det, og den store mengden aktører, fremmer konkurranse og effektiv ressursbruk hos fondene.


- Gjør man om prosentsatsene i prislistene til absolutte størrelser, blir heller ikke tegningsgebyrene til summer av betydning - tvert i mot, påpeker han. Tre til fem hundre kroner er en liten sum, og skal blant annet dekke kostnader til distributører og registrering av nye kunder i ulike registre. Jeg er sikker på at oppstartssummene ved de fleste andre spareformer langt overgår hundrelappene det her er snakk om.