Feit i slips

Menn med kontorjobb har dobbelt så stor sjanse for å bli overvektige i forhold til andre menn, viser nyere forskning.

I en studie som omfattet nesten 1600 voksne australiere fant forskere ut at menn som tilbrakte arbeidsdagen bak en kontorpult hadde 52 prosent større sjanse for å pådra seg ekstra vekt rundt livet.

Videre fant forskerne at stillesittende menn oftere blir tyngre selv om de får moderate mengder med trening utenom jobben.

Kvinner mer aktive
Det samme mønsteret fant de imidlertid ikke hos kvinner.

Grunnene til at kvinnelige kontorarbeidere ikke har like stor risiko for å overvekt, mener forskerne skyldes den aktive hverdagen de ellers har.

- Man kan bare spekulere, men en mulighet kan være den ekstra aktiviteten kvinner har ved husarbeid. Kvinner vil ikke nødvendigvis nevne dette når de blir spurt om sine mosjonsvaner og det blir derfor derfor ikke tatt høyde for, sier forskningsleder doktor Kerry Mummery til Reuters.

Sofagris
Selv om livsstilen som mange har kan fremme vektøkning, ser det ikke ut til at dette alene kan forklare den store økningen av overvektige personer i vestlige land. I følge de australske forskerne er nedgangen i fysisk arbeid på jobben en medvirkende faktor.

Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Preventive Medicine.

Mozon.no, 31.08.2006