Feil om strøm

Gårsdagens artikkel om forskjell på strømprisen til lokale og eksterne kunder, kalt "Flår sine egne", inneholdt flere feil.

Beregningene i artikkelen var basert på Konkurransetilsynets prislister. Her står alle som leverer strøm både til kunder i sitt tradisjonelle lokalområde og til kunder utenfor dette oppført med en strømpris for hver av disse kategoriene. Prisene kalles "intern" og "ekstern" pris.

Artikkelen gjorde et poeng av at disse prisene ikke var like. Det behøver imidlertid ikke å bety at leverandørene tar forskjellig pris av lokale og eksterne kunder, slik det sto i artikkelen. De to prisene refererer nemlig til forskjellige tidspunkter.

Prisen som oppgis for nye kunder gjelder fra det tidspunktet disse blir nye kunder. Prosessen med å skifte leverandør er treg, så det tar gjerne inntil fire uker.

Men prisen som oppgis for interne kunder er dagens pris. Om man skal sammenlikne strømprisen for gamle og nye kunder, må man altså se hvilken pris de lokale kundene betaler om fire uker, ikke idag.

En rekke av strømleverandørene som sto på listen i gårsdagens artikkel har varslet prisnedsettelse for sine lokale kunder til det samme nivået de eksterne betaler.

Noen av verkene har også som uttrykt policy at lokale og eksterne kunder skal ha samme pris til enhver tid. Disse reagerte sterkt på artikkelen og DinSide beklager feilen.