Fedre i harnisk over kontantstøtten

Kontantstøtten skal i sin helhet gå til den av foreldrene som har hovedomsorgen for barna. - Nok et eksempel på at samværsfedre blir oversett. Det finnes ikke et eneste eksempel på et offentlig tiltak som skal styrke kontakten mellom fraskilte fedre og deres barn, sier Ronny Skaar i Foreningen 2 Foreldre.

- De samfunnsmessige virkningene av kontantstøtten på kort og lengre sikt er overhodet ikke søkt utredet. Dette gjelder problemstillinger knyttet til kvinner og menns omsorgs- og arbeidsdeling, de økonomiske bivirkningene ved samlivsbrudd, og spesielt den svake relasjonen mellom fedre og barn, sier F2Fs talsmann Ronny Skaar til DinSide.

F2F er ikke mot kontantstøtten, men de tror at regjeringens utforming av den vil forverre situasjonen ytterligere for de fleste "samværsfedre". F2F har derfor lansert flere alternative forslag til kontantstøttens utforming. F2F foreslår blant annet å kjønnskvotere kontantstøtten og i tillegg at den deles likt mellom foreldrene dersom de ikke lever sammen.

Urettferdig system

- Det er den av foreldrene barnet ikke bor sammen med barnet som har behov for å få lettet det økonomiske presset, sier Skaar.

Han peker på mange fedre av økonomiske årsaker har mindre tid sammen med barnet enn det de ønsker.

- Slik systemet er i dag mottar den av foreldrene som har hovedomsorgen absolutt all statlig støtte. Skattelettelser, barnetrygd, ulike tilskudd og bidragsordningen er ensidig rettet mot den som har fått hovedomsorgen. Det at mange fedre har barna opp til 40 prosent av tiden har frem til i dag blitt fullstendig oversett av politikerne. Nå er det nok, sier Skaar.

Bedre økonomiske betingelser for pappa gir mere tid sammen med barna Vis mer

Nedvurdering av papparollen.

Skaar viser til beregninger som viser at den som får hovedomsorgen for barna tjener opp til flere titalls tusen kroner på å det..

- En alenemor som i utgangspunktet tjener 100.000 mindre enn barnets far, får en betydelig bedre privatøkonomi - selv etter at alle utgifter til barna er regnet inn, sier Skaar og legger til at det blir enda mer urettferdig i de tilfeller hvor mor tjener like mye, eller mer enn motparten.

- Statlige støtteordninger og bidragssystemet gjør det å få hovedomsorgen for barn til noe av det mest lønnsomme en mor kan finne på. Dette er en trist nedvurdering av papparollen og også en nedvurdering av alle de fedre som oppriktig ønsker mer tid sammen med barna. Kontantstøtten forsterker bare denne situasjonen, sier Skaar.

150.000 barn

Det er minst 10 000 skils-misser og samlivsbrudd i Norge hvert år. I fleste av disse familiene er det barn, dvs at den skilte mannen er far. 150 000 barn bor i dag hos alenefor-eldre, 88 prosent med mor. 25 prosent av disse har av for-skjelli-ge grun-ner ingen kontakt med sin far, mens ytter-ligere 25 prosent har færre enn seks dagers kontakt med sin far per måned.

- Vi mener hovedårsaken er systemsvikt og samværssabotasje og ikke fars manglende interesse for sine barn. I alle fall er det ikke mulig å legge skylden ensidig på disse fedrene, som står alene og uten støtte i sin foreldreoppgave. Det finnes ikke noe eksempel på et offentlig tiltak som har tatt sikte på å styrke relasjonene mellom barn og denne foreldregruppen. De faller som nevnt utenfor i alle familiepolitiske sammenhenger. Høringsnotatet for kontantstøtten er i seg selv ett av utallige eksempler på dette. Den offentlige ignorering av denne foreldregruppen er nærmest total, sier Skaar.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.