Feber

Stell godt med barn som har feber. Kjølig rom er bra. Les mer.

Nyttig å vite om feber
Feber vil si kroppstemperatur på 38° C eller høyere. Feber er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen selvstendig sykdom. Det behøver ikke være noe alvorlig som ligger bak, og feber er i seg selv vanligvis helt ufarlig.Når man snakker om høy feber vil det si kroppstemperatur på 40° C eller mer.

Barn får lettere feber
Som regel kommer feber sammen med andre sykdomstegn, og barn får lettere feber enn voksne fordi de har en mer umoden temperaturregulering. Når et barn har feber betyr det generelle inntrykket av barnet (allmenntilstanden) mer enn hvor høy feberen er.

Hva gjør du ved feber?
Barn med feber må stelles godt med. Man må unngå overoppheting, og man kan gjerne kle av barna helt eller delvis. Romtemperaturen kan også senkes til 15-17° C . Ved feber er det spesielt viktig å drikke nok væske.Man kan ta febernedsettende medisiner, og disse virker også smertestillende. For feberens skyld er det imidlertid ikke nødvendig med febernedsettende medisiner før temperaturen er over 39° C.

Når bør man kontakte lege?
Lege bør kontaktes ved høy feber og mistanke om alvorlig sykdom. Det samme gjelderdersom man har høy feber som har vart i mer enn 3 døgn.

Mozon.no