Fattige sparer lite

De rike bruker mindre, mens de fattige bruker like mange telekroner som før.


De tre gruppene med lavest lønn bruker fortsatt vel 2 prosent av pengene på telekommunikasjon, omtrent det samme som i 1985.

Utjevnet

For de tre gruppene med høyest lønn er situasjonen annerledes. De reduserte forbruket fra 2,4 til 1 prosent fra 1985 til til 1994.

- Dette skyldes antagelig at de fikk større lønnsøkninger enn de lavtlønte. Dermed gikk teleandelen ned, sier Eli Skogerbø.

Forskjellene ble utjevnet da telemarkedet ble åpnet for konkurranse. I 2000 brukte de høytlønte igjen så mye som 1,8 prosent av totalbudsjettet til tele. Grunnen kan være at de har råd til å kjøpe dyrt teleutstyr og bruke dyre teletjenester.

Forbruk av teletjenester som andel av husholdningsbudsjettet fordelt på inntektsklasser. 
Kilde: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
Forbruk av teletjenester som andel av husholdningsbudsjettet fordelt på inntektsklasser.
Kilde: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Vis mer