Fastrenter for gjeldsslaver

Nordea tilbyr binding i tre år til 4,57 effektiv rente. Nedenfor er alle tilbudene til engstelige nyetablerte.