Fastrenter for de rike

De beste fastrentene tilbys dem som har mest fra før. Sparebank 1 Midt-Norge tilbyr bare fastrente på lån på 2 millioner eller mer.